Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Thuiswerk: vragen en antwoorden

Nieuws - 16/09/2016
-
Auteur(s): 
Sara Bossers


Thuiswerk wordt steeds populairder. Het biedt dan ook heel wat voordelen. Zo kan het een interessant alternatief zijn bij stakingen. Maar liefst meer dan 75% van de thuiswerkers vindt dat ze thuis productiever werken en dat hun work – life balance erdoor verbetert. Toch rijzen er ook steeds meer vragen op. In dit artikel worden enkele veelgestelde vragen behandeld. Het is belangrijk om te weten dat het hier gaat over de private sector.

Wat met de arbeidsovereenkomst?

Een veelgestelde vraag is: ‘Moet er een specifieke arbeidsovereenkomst worden opgesteld voor thuiswerk?’.

Om in het systeem te stappen, moet de werkgever een overeenkomst met de thuiswerker sluiten, in overeenstemming met de inhoud van de collectieve arbeidsovereenkomst 85 bis betreffende het thuiswerk. Dit wordt in een bijlage bij de arbeidsovereenkomst opgenomen. Voorbeelden van belangrijke vermeldingen zijn: de frequentie van het thuiswerk (het aantal dagen per week), de tijdstippen en de wijze waarop de werknemer bereikbaar moet zijn, de plaats waar de werknemer zal werken, de tijdstippen waarop de thuiswerker een beroep kan doen op technische ondersteuning, het bedrag van de kostenvergoeding en de wijze waarop een einde gemaakt wordt aan het werk. Daarnaast heeft de werkgever ook de taak om de werknemer te informeren over de te verrichten taken, de wijze waarop hij/zij eventueel moet rapporteren aan een leidinggevende en de persoon tot wie de werknemer zich kan wenden bij vragen.

Wat bij defecte apparatuur?

Wanneer het zou voorvallen dat apparatuur defect is, heeft de werknemer de taak om de werkgever meteen te verwittigen. Indien de werknemer daardoor zijn arbeid niet kan verrichten, moet de werkgever hem het normale loon uitbetalen totdat het defect hersteld is.

Wat bij een arbeidsongeval?

Het betreft hier een delicate zaak. In het geval van thuiswerk is het niet altijd gemakkelijk om het onderscheid te maken tussen een arbeidsongeval en een privé – ongeval. Om deze reden werd in 2009 in de arbeidsongevallenwet ‘een vermoeden’ ingevoerd (wet 6 mei 2009, BS 19 mei 2009). Dit wil zeggen dat er wordt vermoed dat een ongeval een arbeidsongeval betreft wanneer het zich voordoet op de plaats die in de arbeidsovereenkomst wordt vermeld als de plaats waar de thuiswerker werkt en tijdens de periode die in de arbeidsovereenkomst vermeld wordt als de periode gedurende dewelke de thuiswerker werkt. Een ongeval dat zich niet op de opgegeven arbeidsplaats heeft voorgedaan, kan ook nog een arbeidsongeval zijn, maar in dit geval gelden de gewone bewijsregels. De werknemer moet dan kunnen aantonen dat hij zijn arbeidsovereenkomst uitvoerde op het moment van het ongeval.

Een heikel punt is een arbeidsongeval tijdens overuren. Buiten de vooropgestelde werkuren is men niet altijd verzekerd door de arbeidsongevallenverzekering. Wanneer de werknemer op eigen initiatief overuren presteert zonder dat dit gegrond is, dan doet hij dat op eigen risico. Gezien het toenemende succes van thuiswerk zullen deze discussies in de toekomst ongetwijfeld nog toenemen.

Bij occasioneel thuiswerk (bv. staking) bestaat er geen expliciete overeenkomst tussen beide partijen wat betekent dat de werknemer in dit geval niet geniet van het automatische vermoeden. In dit geval is het verstandig om bij éénmalig thuiswerk dan ook een overeenkomst op papier of mail op te stellen, met daarin de vermelding van een duidelijke plaats en uurrooster.

Een interessante tip voor de werkgever: laat best iedere plaats waar thuiswerk wordt verricht op voorhand bezoeken door de preventieadviseur. De werkgever kan ook best de wetsverzekeraar arbeidsongevallen op de hoogte brengen van de organisatie van thuiswerk, aangezien de arbeidsongevallenverzekering hier dus van toepassing is.

Wat met overuren?

Wie thuiswerkt is, tot vandaag de dag, niet aan de arbeidsduur onderworpen. Dat wil dan ook zeggen dat er juridisch gezien geen sprake is van overuren, met als gevolg dat de werkgever geen extra loon verschuldigd is aan de werknemer. Een mogelijke vorm van tijdsrapportering verandert daar tevens niets aan.

Meer info op senTRAL:
Het Nieuwe Werken - Arbeidsongevallen
Telewerken - Wetgeving 


Bronnen: 
-Knack, Wat met thuiswerken en arbeidsongevallen?, 25 augustus 2016.
-Hullebroek, G., De arbeidsongevallenverzekering, 2015, Wolters Kluwer Belgium NV.
-FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Thuisarbeid.
-Algemene Directie Humanisering van de Arbeid, Wegwijs in telewerk invoeren in een onderneming, 2007.