Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?
Overzicht van de wettelijke maatregelen tegen Covid-19 (update 27 maart, 12u.)

Nieuws - 24/03/2020
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


De voorbije weken hebben de Europese, nationale en deelstaatoverheden heel wat maatregelen genomen tegen het Covid-19-virus. Die maatregelen hebben echter uiteenlopende data van inwerkingtreding en worden ook op verschillende data buiten werking gesteld. Om het noorden niet te verliezen, vindt u hierna een overzicht van alle anti-Covid-19-maatregelen die tot nu gepubliceerd werden in het Europees Publicatieblad en het Belgisch Staatsblad, mét een beknopte beschrijving van de aard van de maatregelen, hun looptijd en een rechtstreekse link naar de wettekst.

Recente wijzigingen worden aangegeven in het groen.
Wettelijke akten die niet meer van toepassing zijn worden weergegeven in het grijs.
 

Europese Unie

De Commissie vraagt om de screening van buitenlandse investeringen vervroegd toe te passen om een uitverkoop van Europese bedrijven n.a.v. corona te vermijden.
 • Vanaf 26 maart 2020.
Mededeling van de Commissie Richtsnoeren voor de lidstaten betreffende buitenlandse directe investeringen en vrij verkeer van kapitaal uit derde landen en de bescherming van de strategische activa van Europa, in afwachting van de toepassing van Verordening (EU) 2019/452 (“Verordening screening BDI”), Pb. C99I, 26/03/2020.Wetgeving op senTRAL
De ECB trekt extra geld uit voor de financiële markten en bedrijven.
 • Vanaf 25 maart 2020.
Besluit (EU) 2020/440 van de Europese Centrale Bank van 24 maart 2020 betreffende een tijdelijk pandemie-noodaankoopprogramma, Pb. L91, 25/03/2020.

Besluit (EU) 2020/441 van de Europese Centrale Bank van 24 maart 2020 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/948 betreffende de tenuitvoerlegging van het aankoopprogramma bedrijfssector, Pb. L91, 25/03/2020.
 
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Voorschriften voor gezondheidschecks op werknemers uit de vervoerssector bij het oversteken van de grens.Mededeling van de Commissie over de toepassing van green lanes in het kader van de richtsnoeren voor grensbeheermaatregelen om de gezondheid te beschermen en de beschikbaarheid van goederen en essentiële diensten te verzekeren, Pb. C96I, 24/03/2020.Wetgeving op senTRAL
De Raad stapt over op schriftelijke besluitvorming wegens in- en uitreisverboden in de meeste EU-lidstaten.
 • Vanaf 23 maart 2020.
 • T.e.m. 22 april 2020.
Besluit (EU) 2020/430 van de Raad van 23 maart 2020 betreffende een tijdelijke afwijking van het reglement van orde van de Raad in het licht van de door de COVID‐19-pandemie in de Unie veroorzaakte reisproblemen, Pb. L88I, 24/03/2020.Wetgeving op senTRAL


Zie ook persbericht van de Europese Commissie

Aanleggen van medische voorraden tegen ebola- en Covid-19-virus i.k.v. rescEU – de Europese pool voor de civiele bescherming.

 • Vanaf 8 april 2020.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/414 van de Commissie van 19 maart 2020 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/570 betreffende rescEU-capaciteit in de vorm van medische voorraden, Pb. L82I, 19/03/2020.

Wetgeving op senTRAL

 

Uitgebreide richtsnoeren voor passagiers die per vliegtuig, trein, bus, touringcar of schip reizen en waarvan de reis geannuleerd werd of vertraging opliep.

 • Vanaf 18 maart 2020.

Mededeling van de Commissie Interpretatieve richtsnoeren betreffende de EU-verordeningen inzake passagiersrechten in de context van de ontwikkeling van COVID-19, Pb. C89I, 18/03/2020.

Versoepeling van de conformiteits- en markttoezichtprocedures voor bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en medische hulpmiddelen.

 • Vanaf 16 maart 2020.

Aanbeveling (EU) 2020/403 van de Commissie van 13 maart 2020 betreffende conformiteitsbeoordelings- en markttoezichtsprocedures in het kader van de Covid-19-dreiging, Pb. L79I, 16/03/2020.

 

Rectificatie, Pb. L84, 20/03/2020.

Richtsnoeren voor grensbeheermaatregelen.

 • Vanaf 16 maart 2020.

Covid-19 – Richtsnoeren voor grensbeheermaatregelen tot bescherming van de gezondheid en tot waarborging van de beschikbaarheid van goederen en essentiële diensten, Pb. C86I, 16/03/2020.

Voorlopig geen Europese controles ter plaatse meer bij importeurs, exporteurs, handelaars,.... Alternatieve procedure.

 • Vanaf 16 maart 2020.

Mededeling over de gevolgen van de uitbraak van Covid 19 voor antidumping- en antisubsidieonderzoeken, Pb. C86, 16/03/2020.

 

Restricties op uitvoer van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) (vergunningsplicht). Deze restricties gelden niet voor de EVA-landen.

 • Vanaf 15 maart 2020.
 • T.e.m. 26 april 2020.

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 van de Commissie van 14 maart 2020 tot onderwerping van de uitvoer van bepaalde producten aan de overlegging van een uitvoervergunning, Pb. L77I, 15/03/2020.

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/426 van de Commissie van 19 maart 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 (...), Pb. L84I, 20/03/2020.

 

Richtsnoeren voor de lidstaten m.b.t. Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 (...), Pb. C91I, 20/03/2020.

Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL

 
Federaal

Politiepersoneel mag jaarlijkse vakantiedagen overdragen.
 • Onmiddellijk. Voor resterende vakantiedagen van 2019 en voor vakantie 2020.
Omzendbrief GPI 93 van 20 maart 2020 betreffende de overdracht van verloven van 2019, BS 26/03/2020.Wetgeving op senTRAL
Minister van Volksgezondheid mag de export van anti-coronageneesmiddelen
of -grondstoffen beperken, de aflevering van geneesmiddelen aan patiënten beperken in de apotheken, enz.
 • Vanaf 25 maart 2020.
 • T.e.m. 31 maart 2021, ten laatste.
Koninklijk besluit van 24 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie, BS 25/03/2020.Wetgeving op senTRAL
Ook verplichte sluiting voor kappers.
 • Vanaf 24 maart 2020.
 • T.e.m. 5 april 2020.
Ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 24/03/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
Financiële hulp voor zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten.
 • Vanaf 1 maart 2020.
 • T.e.m. 30 april 2020.
Wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, BS 24/03/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
Verdaging van de rechtszittingen van 24 maart en 22 april voor onbepaalde tijd.
Er worden geen nieuwe zittingen ingepland. Schorsing van termijnen.
 • Van 18 maart 2020.
 • T.e.m. 5 april 2020.
 
Bericht, BS 23/03/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:

Terechtzittingen Grondwettelijk Hof voor onbepaalde tijd opgeschort
Herhaling van de lijst met dringende maatregelen.
Nieuwe lijst van essentiële diensten.
 • Vanaf 18 maart 2020.
 • T.e.m. 5 april 2020.
 • Opheffing van MB van 18/03/2020.
 
Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, bl. 17603, BS 23/03/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: Nieuwe lijst met essentiële bedrijven
Restricties op persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen.
 • Vanaf 23 maart 2020.
 • T.e.m. 22 juni 2020.
 
Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht, BS 23/03/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL

Vergoedingsregime voor telefonische triage van Covid-19-patiënten.

 • Vanaf 14 maart 2020.
 • Tot datum bepaald door minister van Sociale Zaken.

Koninklijk besluit van 18 maart 2020 tot vaststelling van verschillende uitzonderlijke maatregelen inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen met het oog op de zorgopvang van patiënten in de context van de COVID-19 pandemie met het SARS-CoV-2 virus, BS 23/03/2020, Ed. 1.

Tegoedbon gedekt door verzekeraar bij afgelasting van pakketreis.

 • Vanaf 20 maart 2020.
 • T.e.m. 19 juni 2020.

Ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Terugbetaling van het toegangsticket of tegoedbon bij afgelasting van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve of recreatieve aard.

 • Vanaf 20 maart 2020.
 • T.e.m. 19 juni 2020.

Ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Soepeler regime voor het op de markt brengen van handalcoholgels met minstens 70% alcohol.

 • Vanaf 20 maart 2020.

Koninklijk besluit van 18 maart 2020 betreffende het bereiden en het op de markt brengen van handalcoholgels voor menselijke hygiëne in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het Covid-19, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Afstandsregel (ook bij openbaar vervoer).

Sluiting van winkels en handelszaken (uitz. voedingswinkels, dierenvoedingszaken, apotheken, krantenwinkels, tankstations en levering brandstoffen, kappers).

Restricties in kapperszaken en warenhuizen.

Voedingswinkels mogen open zijn tussen 7u en 22 u.

Nachtwinkels moeten sluiten om 22u.

Verbod op markten (uitz. voedingskramen in gebieden zonder commerciële infrastructuur).

Verbod op kortingsacties en solden.

Sluiting van inrichtingen in culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve en horecasector (uitz. hotels, levering aan huis + afhalen).

Verbod op culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve activiteiten.

Verbod op terrasmeubilair bij horeca.

Verplicht telethuiswerk bij niet-essentiële bedrijven. Afstandsregel voor functies waar dat niet mogelijk is.

Indien mogelijk telethuiswerk bij essentiële bedrijven. Afstandsregel voor functies waar dat niet mogelijk is (+ lijst van essentiële bedrijven).

Verbod op samenscholingen (uitz. in intieme of familiale kring, begrafenisceremonies, buitenwandeling of fysieke activiteiten gezinsleden + ev. 1 andere persoon).

Verbod op activiteiten van erediensten.

Verbod op schooluitstappen en activiteiten van jeugdbewegingen.

Schorsing van de lessen in kleuter-, lager en secundair onderwijs.

Afstandsonderwijs aan hogescholen en universiteiten.

Verbod op niet-essentiële reizen.

‘Blijf-in-uw-kot’-plicht (uitz. voor toegelaten plaatsen en activiteiten, bankautomaat, postkantoor, medische zorg, bijstand, professionele verplaatsingen).

Afwijkingen op arbeids- en rusttijdregeling voor politie.

Sancties.
 • Vanaf 18 maart 2020, 12u.
 • T.e.m. 5 april 2020.

Ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 18/03/2020, Ed. 3.

 
Opgeheven door MB van 23/03/2020,BS 23/03/2020, Ed. 2.

 
 

Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Telewerk in alle niet-essentiële bedrijven en lijst met essentiële bedrijven.

Verbod op snelle tests voor het meten of opsporen van antilichamen met betrekking tot het SARS-COV-2-VIRUS.

 • Vanaf 18 maart 2020.
 • T.e.m. 17 september 2020.

Koninklijk besluit van 17 maart 2020 tot instelling van een verbod op de terbeschikkingstelling, de ingebruikname en het gebruik van snelle tests voor het meten of opsporen van antilichamen met betrekking tot het SARS-COV-2-VIRUS, BS 18/03/2020, Ed. 3.

Afkondiging federale fase van nationaal noodplan.

 • Vanaf 13 maart 2020.

Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19, BS 13/03/2020, Ed. 2.

 

Sluiting van winkelcentra, niet-voedingswinkels en handelszaken op zaterdag en zondag (uitz. apotheken).

Verbod op culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve activiteiten (uitz. in intieme of familiale kring, begrafenisceremonie).

Sluiting van inrichtingen uit culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve of horecasector (uitz. hotels, levering aan huis + afhalen).

Verbod op schooluitstappen en activiteiten van jeugdbewegingen.

Verbod op activiteiten van erediensten.

Schorsing van de lessen in kleuter-, lager en secundair onderwijs.

 • Vanaf 13 maart 2020.
 • Te.m. 17 maart 2020.

Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 13/03/2020, Ed. 2.

Erratum, BS 14/03/2020, Ed. 1.

Opgeheven door MB van 18/03/2020,BS 18/03/2020.
 

Bijkomende richtlijnen voor federale personeelsleden die zich ziek voelen of in contact kwamen met zieke personen.

 • Vanaf 13 maart 2020.
 

Omzendbrief nr. 681 – Bijkomende richtlijnen ter voorbereiding op de uitbraak van een
coronaviruspandemie (COVID-19) voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, BS 13/03/2020, Ed. 2.

 

Richtlijnen voor federale personeelsleden die zich ziek voelen of in contact kwamen met zieke personen.

 • Vanaf 3 maart 2020.
Omzendbrief nr. 680 van 1 maart 2020, BS 03/03/2020, Ed. 1.
 
 
Vlaanderen

Afwijkingen op procedures en verplichtingen voor toeristische logies                                          
 • Vanaf 20/03/2020.
 • T.e.m. 17/07/2020.
Zie ook decreet van 20/03/2020, BS 24/03/2020 en BVR van 20/03/2020.                                            
 
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 houdende toepassing van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 houdende afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht in geval van civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid op het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies en het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van "Toerisme voor Allen" en hun uitvoeringsbesluiten, BS 25/03/2020.Wetgeving op senTRAL
Afwijkingen op vergunningsregels op het vlak van ruimtelijke ordening en milieubeleid voor ziekenhuizen, farma-industrie en laboratoria.
 • Vanaf 20/03/2020.
 • T.e.m. 17/07/2020.
Zie ook decreet van 20/03/2020, BS 24/03/2020 en BVR van 20/03/2020, BS 25/03/2020.
 
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, BS 25/03/2020.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Omgevingsvergunning: civiele noodsituatie duurt van 20 maart tot 17 juli.                                                                                                                                    
Aanmoedigingspremie voor werknemers in ondernemingen met substantiële daling van economische activiteiten.
 • Van 1 april 2020.
 • T.e.m. 1 juli 2020.
Besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2020 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector en van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector, BS 24/03/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Afwijkingen op vergunningsregels op het vlak van ruimtelijke ordening en milieubeleid.
 • Vanaf 20/03/2020.
 • T.e.m. 17/07/2020.
Zie ook BVR van 20/03/2020, BS 25/03/2020.
 
Decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, BS 24/03/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Instructies voor medewerkers van de Nederlandse en Vlaamse loodsdienst.
 • Vanaf 22 maart 2020, om 0.00u.
 • Zolang België en Nederland een verschillend beleid voeren inzake corona.
Gezamenlijke Bekendmaking nr. 02-2020 van 21 maart 2020. - Maatregelen tegen verspreiding coronavirus, BS 23/03/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL

Forfaitaire subsidie van 2.000 euro voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten. 4.000 euro voor ondernemingen die volledig moeten sluiten. Bijkomende sluitingspremie van 160 euro per sluitingsdag na 21 kalenderdagen sluiting.

 • Vanaf 14 maart 2020.
 • T.e.m. 12 juni 2020.
 

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 20/03/2020, Ed. 1.

 

Sluiting van lokale dienstencentra, centra voor dagverzorging (MB) en bepaalde revalidatie-instellingen (MB).

Beperking van toegang tot, en activiteiten van woonzorgcentra.

Beperking van toegang tot psychiatrische verzorgingstehuizen en voorzieningen voor personen met een handicap.

 • Vanaf 13 of 14 maart 2020.
 • Tot (en met?) 4 of 19 april 2020.
 

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, BS 19/03/2020, Ed. 1.

 

Ministerieel besluit van 18 maart 2020 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 5, 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 (...) en tot verlenging van de maatregelen, vermeld in artikel 1 tot en met 7 van hetzelfde besluit, BS 20/03/2020, Ed. 2.

 

De Lijn: Vervoersbewijzen kunnen niet meer met cash geld betaald worden.

 • Vanaf 14 maart 2020.
 • Tot opheffing noodsituatie door Nationale Veiligheidsraad.

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 66, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM, BS 18/03/2020, Ed. 1.

Invoering van een ‘coronacrisiswaarborgregeling’ voor kmo’s en grote ondernemingen.

 • Vanaf 19 maart 2020.

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 over erkenning van de Corona crisis en tot afwijking van de waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, BS 18/03/2020, Ed. 1.

 
 

Schorsing van de opleidingen en examens inzake mobiliteit en openbare werken (bv. rij-examen).

Uitstel voor verplichtingen met dwingende termijnen inzake mobiliteit en openbare werken (bv. verplichte keuring).

Toekenning van bijzondere machten aan de Minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

 • Vanaf 16/03/2020.

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 18/03/2020, Ed. 1.

 
Brussels gewest

Verbod op afsluiten van gas en elektriciteit.                                                                                           
 • Vanaf 25 maart 2020.
 • T.e.m. 30 april 2020.
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2020 waarbij de winterperiode 2019-2020 wordt verlengd, BS 25/03/2020. 

Beschermingsmaatregelen voor de besluitvormende organen (gemeenteraden).

 • Vanaf 20 maart 2020.
 

Ministeriële omzenbrief van 18 maart 2020 — Covid 19 —Organisatorische maatregelen in het kader van de gezondheidscrisiswerkingvan de besluitvormende organen, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op senTRAL                                             

Toekenning van bijzondere machten aan de Brusselse regering en aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

 • Vanaf 20 maart 2020.
 • T.e.m. 19 juni 2020.
 

Ordonnantie van 19 maart 2020 om bijzondere machten toe te kennen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19, BS 20/03/2020, Ed. 2.

 

Ordonnantie van 19 maart 2020 om bijzondere machten toe te kennen aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19, BS 20 maart 2020, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Verbod op uithuiszettingen.

 • Vanaf 17 maart 2020.
 • T.e.m. 3 april 2020.

Besluit van de Minister-President van 17 maart 2020 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat uithuiszettingen verbiedt, BS 20/03/2020, Ed. 1.

Verbod op bijeenkomsten van meer dan 1.000 personen op gesloten plaatsen.

Bezoekverbod in rusthuizen en verzorgingsinstellingen (uitz. voor noodsituaties, zoals palliatieve zorgen).

Verbod op schoolreizen naar het buitenland.
 • Vanaf 13 maart 2020.
 • T.e.m. 31 maart 2020.
 

Besluit van de Minister-President van 10 maart 2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende het verbod van bijeenkomsten van meer dan 1.000 personen, bezoeken aan rusthuizen, rusthuizen en verzorginginstellingen en schoolreizen naar het buitenland, BS 13/03/2020, Ed. 2.

 

Franse Gemeenschap/Waals Gewest

Opheffing van het tijdelijk verkeersverbod in de bossen wegens Afrikaanse varkenspest, maar invoering van extra veiligheidsmaatregelen (o.m. opleiding bioveiligheid) omwille  van corona.                                                                                                  
 • Waals gewest.
 • Vanaf 26 maart 2020.
Ministerieel besluit van 24 maart 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2020 houdende een tijdelijk verbod op het verkeer in bossen om de verspreiding van Afrikaanse varkenspest te beperken, BS 26/03/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
Openbare besturen vergaderen en beslissen per video- of teleconferentie.
 • Waals gewest.
 • Vanaf 23 maart 2020.
 • T.e.m. 22 april 2020.
Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 6 van 24 maart 2020 betreffende de vergaderingen van de gemeente- en provinciecolleges en beheersorganen, van de autonome gemeentebedrijven, van de autonome provinciebedrijven, van de projectverenigingen en de intercommunales, BS 26/03/2020, Ed. 2.

Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 7 van 24 maart 2020 betreffende de vergaderingen van de vaste bureaus van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van de raden van bestuur van de Verenigingen Hoofdstuk XII, BS 26/03/2020, Ed. 2.

Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 8 van 24 maart 2020 betreffende de uitoefening door het provinciecollege van de bevoegdheden toegekend aan de provincieraad bij artikel L2212-32 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, BS 26/03/2020, Ed. 2.

Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 9 van 24 maart 2020 betreffende de uitoefening door het vast bureau van de bevoegdheden toegekend aan de raad voor maatschappelijk welzijn bij artikel 24 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 26/03/2020, Ed. 2.

Circulaire relative aux conséquences des mesures sanitaires liées au Covid-19 sur les marchés publics wallons Recommandations à l'attention des pouvoirs adjudicateurs wallons, MB 26/03/2020, Ed. 2.
 
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Schorsing van de rijopleidingen en van de examens voor het behalen van een rijbewijs.
 • Vanaf 16 maart 2020.
Besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding, BS 25/03/2020.Wetgeving op senTRAL
Compensatievergoeding van 5.000 of 2.500 euro voor ondernemingen.
 • Waals gewest.
 • Vanaf 14 maart 2020.
 • T.e.m. 12 juni 2020.
Besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2020 betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19, BS 23/03/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
COVID-19 : la Wallonie aide les petites et très petites entreprises touchées économiquement                                                                                                                  
 

Geen onderbreking van leveringen van gas en elektriciteit bij personen met budgetmeter. Geen plaatsing van nieuwe budgetmeters.

 • Waals gewest.
 • Vanaf 18 maart 2020.
 • T.e.m. 30 juni 2020.

Besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2020 betreffende de noodmaatregelen inzake de budgetmeter, BS 20/03/2020, Ed. 2.

 

Overdracht van bevoegdheden van de gemeenteraad naar het college van burgemeester en schepenen om de continuïteit van de openbare dienstverlening te kunnen verzekeren.

 • Waals gewest.
 • Vanaf 19 maart 2020.
 • T.e.m. 18 april 2020.
 

Besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2020 van bijzondere machten nr. 5 betreffende de uitoefening door het gemeentecollege van de bevoegdheden die bij artikel L1122-30 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie aan de gemeenteraad worden toegekend, BS 20/03/2020, Ed. 2.

 
 

Opschorting van alle beslissingen tot uithuiszetting.

 • Waals gewest.
 • Vanaf 19 maart 2020.
 • T.e.m. 5 april 2020.
 

Besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2020 van bijzondere machten nr. 4 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Opschorting van alle dwingende termijnen in decreten en besluiten van de Waalse regering. Ook inzake de overgedragen bevoegdheden (OB).

 • Waals gewest.
 • Vanaf 18 maart 2020.

Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 2 van 18 maart 2020 betreffende de tijdelijke opschorting van dwingende termijnen en termijnen voor het indienen van beroepen vastgesteld in de gezamenlijke Waalse wetgeving en reglementering of aangenomen krachtens deze, evenals die vastgesteld in de wetten en koninklijke besluiten vallend onder de bevoegdheden van het Waalse Gewest krachtens de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, BS 20/03/2020, Ed. 2.

 

Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 3 van 18 maart 2020 betreffende de aangelegenheden,aan het Waalse Gewest overgedragen krachtens artikel 138 van de Grondwet (...), BS 20/03/2020, Ed. 2.

 

De Waalse regering maakt extra budget vrij.

 • Waals gewest.
 • Vanaf 19 maart 2020.
 

Besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2020 van bijzondere machten nr. 1 tot wijziging van de artikelen 33 en 34 van het decreet van 19 december 2019 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewestvoor het begrotingsjaar 2020, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Toekenning van bijzondere machten aan de Franse Gemeenschapsregering.

 • Franse Gemeenschap.
 • Vanaf 21 maart 2020.
 • T.e.m. 20 september 2020, ten laatste.

Decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus, BS 20/03/2020, Ed. 1.

Toekenning van bijzondere machten aan de Waalse regering.

Ook inzake de overgedragen bevoegdheden.

 • Waals Gewest.
 • Vanaf 18 maart 2020.
 • T.e.m. 8 juni 2020.
 

Decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19, BS 18/03/2020, Ed. 3.

 

Decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet, BS 18/03/2020, Ed. 3.

 

Afstandsonderwijs in universiteiten, hoger onderwijs en onderwijs voor sociale promotie. Indien niet mogelijk, worden de lessen geschorst (uitz. stages).

Verbod op activiteiten van organisaties voor de jeugd (+ uitz. i.k.v. hulpverlening).

Verbod op sportactiviteiten binnen en buiten (uitz. voor topsportcentra).

 • Franse Gemeenschap.
 • Vanaf 14 maart 2020.
 • T.e.m. 3 april 2020.

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2020 inzake noodmaatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in het Hoger onderwijs, het Onderwijs voor sociale promotie, de Hulpverlening aan de jeugd, de Justitiehuizen, de Jeugd en de Sport, BS 17/03/2020, Ed. 1.

Restricties op buitenschoolse kinderopvang, huiswerkbegeleiding, gezinsondersteuning.

 • Franse Gemeenschap.
 • Vanaf 14 maart 2020.
 • T.e.m. 3 april 2020.

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2020 tot schorsing van de dienstenactiviteiten van de sector van het kind om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te bestrijden, BS 17/03/2020, Ed. 1.

 

Indien mogelijk telewerk voor Waalse ambtenaren (uiterlijk vanaf 16 maart).

Extra bescherming voor contractuele ambtenaren die getroffen worden door het coronavirus.

Recht op onbezoldigd verlof om dwingende redenen van familaal belang van onbepaalde duur.

 • Waals Gewest.
 • Vanaf 13 maart 2020.

Besluit van de Waalse Regering van 13 maart 2020 houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie, BS 13/03/2020, Ed. 2.