Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Verlenging van de hercontroletermijnen van het AREI: wat als mijn laatste rapport negatief was?

Nieuws - 29/04/2020
-
Auteur(s): 
Rosalba Mendolia en Vinçotte


In ons artikel “Covid-19: datum van inwerkingtreding voor het AREI 2020 blijft gehandhaafd” vermeldden we de termijnen die de FOD Economie en de FOD Werkgelegenheid hebben toegekend voor de hercontrole van de elektrische installaties. Sommige soorten hercontroles werden echter tot onze verbazing niet behandeld in de nota aan de erkende organisaties. We vroegen de FOD Economie om meer informatie over dit onderwerp.

Hoe zit het met de hercontrole van een niet-huishoudelijke installatie met een laatste negatief rapport?

Voor niet-huishoudelijke installaties volgens het oud AREI op de arbeidsplaatsen, en de installaties van de openbare netbeheerders, wordt voor elke termijn een uitstel van maximaal 3 maanden toegestaan, indien het laatste verslag positief was. 

In de nota aan de erkende organisaties wordt niet gespecificeerd wat er gebeurt in het geval van een laatste negatief rapport. De FOD Economie heeft dan ook bepaald dat er bij een laatste negatief rapport (met een termijn van één jaar om orde op zaken te stellen) geen automatische verlenging zal zijn. Daarom zal een afwijking moeten worden aangevraagd om een extra termijn te verkrijgen.

Hoe zit het met de hercontrole van een huishoudelijke installatie bij een negatieve conclusie van het vorige verslag?

Als het gaat om het nieuwe controlebezoek dat 18 maanden na de verkoop van een huis met een oude elektrische installatie moet worden gepland, dan is er geen probleem: daarvoor wordt een uitstel van maximaal 6 maanden verleend. In andere gevallen van verslagen met een negatieve conclusie, waarbij de voorgeschreven termijn 1 jaar bedraagt, is er geen automatische verlenging. Daarom zal een afwijking moeten worden aangevraagd om een extra termijn te verkrijgen. 

Afwijkingen

Wat betreft de controlebezoeken van huishoudelijke installaties volgens artikel 271 met een negatieve beslissing kan de vraag gericht worden aan de Directie Energie op volgend adres: gas.elec@economie.fgov.be
Wat betreft de controle van de installaties die onder de Codex over het welzijn op het werk vallen, moet men zich richten tot de FOD WASO.
 


Bron:  Antwoord van de FOD Economie op onze vragen