Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?
Dertig vragen en antwoorden over overheidsopdrachten voor schone en energiezuinige voertuigen

Nieuws - 23/10/2020
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


Sinds 2010 moeten de overheden van de lidstaten rekening houden met het energieverbruik, de CO2-uitstoot, en de uitstoot aan NOx’en, NMHC’s (niet-metaalhoudende koolwaterstoffen) en fijne stofdeeltjes wanneer zij wegvoertuigen aankopen. Richtlijn 2019/1161 legt bovendien een minimumpercentage aan schone voertuigen op per land, en dit vanaf 2 augustus 2021. Maar de richtlijn roept nog veel vragen op.
Visie van de Commissie
In een ‘Kennisgeving’ in het Publicatieblad van 22 oktober 2022 geeft de Europese Commissie antwoord op 30 veel gestelde vragen over het toepassingsgebied van de richtlijn, het begrip ‘schone voertuigen’, de minimumstreefcijfers voor overheidsopdrachten, de wijze waarop het aantal voertuigen wordt geteld, en de input en monitoring van de aankopen via de Tenders Electronic Daily-databank. Bijvoorbeeld:
Of vuilniswagens onder het toepassingsgebied van de richtlijn vallen? Ja.
Of alle politievoertuigen vrijgesteld zijn? Neen.
Of de standaardvoertuigen die de politie aankoopt en zelf laat aanpassen door haar eigen technische diensten onder de richtlijn vallen? Ja.
Of hybride en plug-in hybride vrachtwagens beschouwd kunnen worden als ‘schone voertuigen’? Ja (plug-in hybride vrachtwagens) óf neen (hybride vrachtwagens zonder oplaadmogelijkheid).
Of trolleybussen onder de richtlijn vallen. Ja.
Of trams ‘schone voertuigen’ zijn? Neen, want zij worden niet beschouwd als ‘wegvoertuigen’.
Of elke overheidsopdracht afzonderlijk aan de minimumstreefcijfers moet voldoen? Neen, de lidstaten mogen de streefcijfers spreiden over hun aanbestedende entiteiten.
Of de lopende raamcontracten en openbaredienstencontracten voor openbaar vervoer die vóór 2 augustus 2021 gesloten werden of nog worden, onder het toepassingsgebied van de richtlijn vallen? Neen.
Hoe moet er geteld worden wanneer éénzelfde contract verschillende types voertuigen omvat waarvoor verschillende minimumpercentages gelden? Enz.
Minimumaandeel schone voertuigen
Elke land krijgt in richtlijn 2019/1161 minimumpercentages opgelegd voor het aandeel schone voertuigen. Voor ons land zijn die percentages:
België
02/08/2021 – 31/12/2025
01/01/2026 – 31/12/2030
Lichte bedrijfsvoertuigen
38,5%
Vrachtwagens (N2 en N3)
10%
15%
Bussen (M3)
45%
65%

Bron:  Kennisgeving van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 2, 3, 4 en 5 van Richtlijn 2009/33/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen, Pb. C352, 22 oktober 2020.

Extra informatie: Richtlijn 2009/33.