Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?
Een beter kader voor telewerk en meer aandacht voor werkbaar werk

Nieuws - 19/11/2020
-
Auteur(s): 
Geert Van Cauwenberge


 De nieuwe federale minister van Werk heeft zijn plannen aan het parlement gepresenteerd. Psychosociale risico’s krijgen speciale aandacht in een anti-stressplan voor welzijn op het werk. Hij wil daarnaast ook het wettelijk kader voor telewerken aanpassen aan de realiteit van vandaag, alsook een individueel recht op opleiding voor werknemers, meer werkbaar werk, minder misbruik van uitzendwerk, en een jaarlijkse conferentie over actieplannen met de sociale partners.
 
 

Op 18 november 2020 presenteerde minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) zijn beleidsverklaring in de Kamercommissie Economie. De minister somde zijn prioriteiten voor de komende jaren op.

Een moderne arbeidsmarkt

De COVID-19-crisis zorgde voor een definitieve doorbraak van telewerk in ondernemingen. Ondanks de vele voordelen van deze werkvorm zal de regering samen met de sociale partners nagaan hoe het wettelijk kader van telewerk verbeterd kan worden, inclusief een afmeldingsrecht.

Bijzondere aandacht gaat naar psychosociale risico’s, zoals stress en burn-out. Na overleg met de sociale partners zal een plan voor het welzijn en tegen de stress en de gevolgen ervan voor de gezondheid van werknemers voorgesteld worden, onder meer binnen de Hoge Raad voor de Preventie van de Bescherming op het Werk (HRPBW). Dit plan zal concrete acties en meetbare doelstellingen bevatten, inclusief een monitoring om mogelijke vooruitgang te meten.

In het streven naar een goede werk-privébalans wil de regering de huidige verlofsystemen moderniseren, met speciale aandacht voor ouders en éénoudergezinnen.

Ook het Europees kaderakkoord over de digitalisering in het arbeidsmilieu van 23 juni 2020 zal toegepast worden.

Een arbeidsmarkt die bescherming biedt

De federale regering streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt waarin elke persoon erkend wordt en de nodige bescherming geniet. In dit kader wordt volop ingezet op opleiding van werknemers gedurende de hele loopbaan, inclusief omscholing en heroriëntatie van loopbanen. Hiervoor voert de regering een individueel recht op opleiding in.

Samen met de sociale partners wordt ook op zoek gegaan naar mogelijkheden om langdurig zieke werknemers een aangepaste baan aan te bieden. Voor oudere werknemers wordt gezocht naar manieren om werkbare arbeidsomstandigheden op maat uit te werken.

De regering wil ook een einde maken aan misbruik en overmatig gebruik van uitzendovereenkomsten van korte duur.

Belang van sociaal overleg in ondernemingen

Het sociaal overleg blijft een fundamenteel element voor de federale regering. De rol van de sociale partners is cruciaal op alle onderhandelingsniveaus, zowel intersectoraal, sectoraal als binnen ondernemingen. De regering zal jaarlijks een conferentie organiseren over de werkgelegenheid om concrete actieplannen uit te werken en te bespreken met onder andere de sociale partners.


Bron:  Federaal Parlement