Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?
Klantenvraag: moet een hoofdaannemer het veiligheidsplan van zijn onderaannemer ook opvragen?

Nieuws - 04/01/2021
-
Auteur(s): 
Marc De Locht


 Een opdrachtgever sluit een schriftelijke overeenkomst af met een hoofdaannemer, die op zijn beurt overeenkomstig de afgesloten contractuele overeenkomst voor bepaalde activiteiten onderaannemers kan en mag inhuren. Volstaat dan dat de hoofdaannemer zijn veiligheidsplan aan de opdrachtgever overmaakt of moet de hoofdaannemer ook alle plannen van de respectievelijke onderaannemers  opvragen en overmaken aan de opdrachtgever? We bekijken deze vraag vanuit verschillende standpunten.

Het wettelijk standpunt (strikt beperkt vanuit het werken met derden)  
Inzake werken met derden is vastgelegd dat zowel opdrachtgever als aannemer informatie uitwisselen over de risico’s en maatregelen inzake de uit te voeren werken (Welzijnswet, art.9), doch op welke manier en onder welke vorm dit moet gebeuren, is niet vastgelegd. In deze wetgeving komt het begrip “veiligheidsplan” dan ook niet aan de orde en wordt dus ook niet als document in de wetgeving vernoemd.
Het standpunt van een veiligheidsbeheerssyteem
In de VCA-checklijst 2017/6.0 is hoofdstuk 5 (VGM-projectplan) gewijd aan volgende verplichte Must-vragen voor VCA** - en VCA-P-bedrijven:
5.1. Hanteert het bedrijf VGM-projectplannen?
5.2. Wordt het VGM-projectplan aangeboden aan de opdrachtgever?
Indien je als gecertificeerde contractorfirma valt onder de definitie van “een project”, ben je dus volgens deze normvereiste gehouden om “het projectplan” aan de opdrachtgever aan te bieden.

In vermelde vraag 5.1., minimumeis 2 staat verder in de checklijst vermeld :
Er zijn eisen opgesteld waaraan een VGM-projectplan bij een project dient te voldoen, waaronder :
  • Project specifieke VGM-risico’s en de te nemen maatregelen conform vraag 2.2. uit de VCA checklijst (vinden taakrisico analyses plaats ?);
  • VGM-organisatie;
  • De organisatie van veiligheidsinspecties;
  • Incidentenrapportage;
  • Ondertekening door de projectverantwoordelijke.
Dit projectplan bundelt dus alle activiteiten die je als contractorfirma zal uitvoeren en/of coördineren, inclusief deze van je onderaannemers, zeker indien deze andere activiteiten uitvoeren dan die van de hoofdcontractor (bijvoorbeeld: de hoofdaannemer zet zelf stellingen, maar laat een onderaannemer deze inzeilen). Dit laatst genoemde aspect dient dus zeker in het projectplan terug te vinden zijn.
Het contractuele standpunt

Een opdrachtgever kan aan zijn hoofdaannemer contractueel opleggen dat vooraleer de werken van start gaan een aantal documenten verplicht ter informatie aan hem worden overgemaakt, waaronder een veiligheidsplan (projectplan) en actuele risicoanalyses, welke alle uit te voeren werkzaamheden afdekken.

Conclusie

Vanuit een contractueel standpunt alsook vanuit een normvereiste m.b.t een veiligheidsbeheerssysteem kunnen de risico’s en maatregelen, komende vanuit de onderaannemers, door de hoofdaannemer worden gebundeld in één project- of veiligheidsplan. Vanuit een wettelijk aspect spreekt men enkel over het uitwisselen van informatie aangaande risico’s en maatregelen tussen opdrachtgever en aannemer, echter is de vorm hoe dit in praktijk dient te gebeuren niet vastgelegd.