Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?
Flitscontroles op thuiswerk

Nieuws - 04/01/2021
-
Auteur(s): 
Edelhart Kempeneers – medisch directeur Attentia


 Telethuiswerk is nog steeds verplicht. In januari 2021 zal de arbeidsinspectie hierop flitscontroles uitvoeren in de tertiaire sector.
 

Bij het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 met de dringende maatregelen om de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus te beperken, is telethuiswerk verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Deze dwingende maatregel is nog steeds van kracht, en het belang ervan is de voorbije maand nog een aantal keer herhaald op persconferenties van de Nationale Veiligheidsraad.

Omdat er toch nog inbreuken worden vastgesteld rond het verplicht telethuiswerk in een aantal ondernemingen, zal de sociale inspectiedienst in januari 2021 in het hele land flitscontroles uitvoeren, meer specifiek in de dienstensector of tertiaire sector.

Deze flitscontroles hebben in de eerste plaats een informatief en preventief karakter, door aan de overtreders duidelijk te maken dat het risico dat ze gevat worden reëel is. Bij ernstige overtredingen kan en zal de inspectie desalniettemin wel al onmiddellijk sancties opleggen.