Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?




Vlaams Energieagentschap (VEA) heet nu Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)

Nieuws - 06/01/2021
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


Op 1 januari 2021 is het Vlaams Energieagentschap, het Vlaams Energie- én Klimaatagentschap geworden, en kwamen er een aantal taken op het vlak van broeikasgasemissierechten over van het Departement Omgeving (DOMG) naar het agentschap. Concreet wordt de departementale afdeling ‘Energie, Klimaat en Groene Energie (EKG)’ ingekanteld in het energieagentschap.
Terzelfder tijd wordt het team dat binnen het Departement Omgeving aan luchtbeleid werkt, overgeheveld naar de Vlaamse Milieumaatschappij (Vmm).
De personen die binnen de Vmm aan de milieurapportage over lucht en water werkten, verhuizen dan weer naar het departement. Daar wordt de 2-jaarlijkse milieurapportage omgevormd tot een continue omgevingsrapportage, waarin ook het aspect ruimtelijke ordening wordt opgenomen.
In werking op: 1 januari 2021.

Bron:  4 DECEMBER 2020. - Decreet houdende aanpassing van diverse decreten met betrekking tot de omvorming van het Vlaams Energieagentschap tot het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, tot integratie van opdrachten inzake klimaat van het Departement Omgeving in dit Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, tot integratie van opdrachten inzake lucht van het Departement Omgeving in de Vlaamse Milieumaatschappij en houdende rapportage door het Departement Omgeving,BS 16 december 2020.