Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?
Vlaanderen verdeelt 15 miljoen euro tijdens eerste groenewarmte-call van 2021

Nieuws - 04/02/2021
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


De Vlaamse regering maakt zich sterk dat ze dit jaar 35 miljoen euro zal uittrekken voor steun aan groenewarmteprojecten. Dat zou zo’n 10 miljoen meer zijn dan in 2020. Een kleine helft van het budget wordt verdeeld tijdens de eerste call, die plaats vindt tussen 15 februari en 12 maart 2021.
Van het subsidiepotje voor de eerste call gaat 3 miljoen naar nuttige-groenewarmte-installaties (biomassa, zonneboilers of diepe geothermie) en is 12 miljoen bestemd voor de benutting van restwarmte of energie-efficiënte stadsverwarming of stadskoeling.
Dat betekent dat het budget lichtjes daalt voor de nuttige-groenewarmte-installaties. In 2020 trok de regering nog 5 miljoen euro uit tijdens de eerste call, en 3,066 miljoen euro tijdens de tweede call. Het budget voor restwarmte en warmtenetten stijgt dan weer gevoelig: van 8 miljoen (eerste call van 2020) en 7,160 miljoen (tweede call), naar 12 miljoen voor de eerste call van 2021.
Opmerkelijk: tijdens de eerste call van vorig jaar werd ook nog 250.000 euro uitgetrokken voor de injectie van biomethaan op het gasnet, maar dat is nu niet het geval.
De technologieën die in aanmerking komen voor de subsidies, blijven dezelfde: grootschalige zonneboilers, koude-warmte-opslag, grootschalige centrale warmtepompen,... Wat ook blijft, is dat de onderdelen van een installatie die recht geven op groenestroom- of warmte-kracht-certificaten, niet in aanmerking komen voor steun. Evenmin als projecten die recht geven op een ecologiepremie.
De subsidieaanvragen voor de eerste call van 2021 moeten ten laatste op 12 maart 2021 ingediend worden bij VEKA (vroeger: het Vlaams Energieagentschap).
In werking op: 4 februari 2021.

Bron:  27 JANUARI 2021. - Ministerieel besluit over de organisatie van de eerste call voor het jaar 2021 voor de ondersteuning van nuttige groene warmte, de ondersteuning van restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling,BS 4 februari 2021.

Extra informatie:
Energiebesluit, art. 7.4.1-7.4.3 [Ondersteuning van groene warmte].
Energiebesluit, art. 7.5.1-7.5.3 [Ondersteuning van restawarmte en energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling]