Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?
Hoe communiceer ik over mijn ziekte op het werk?

Nieuws - 22/02/2021
-
Auteur(s): 
Geert Van Cauwenberge


Wanneer een werknemer ziek wordt, dan hopen hij of zij maar ook collega’s, leidinggevende en werkgever uiteraard dat deze ziekteperiode van korte duur is. Bij een chronische ziekte gebeurt het echter vaak dat het verloop ervan onvoorspelbaar is, en dat de werknemer in kwestie het werk (tijdelijk) moet onderbreken. Dat is een ingrijpende situatie, zowel voor de werknemer als zijn of haar collega’s. Het Vlaams Patiëntenplatform biedt daarbij enkele hulpmiddelen.
 
 

Na een – al dan niet lange – periode van (chronische) ziekte en afwezigheid komt de dag dat de genezen werknemer opnieuw aan de slag kan gaan. Dat moment wordt door elk individu anders ervaren. Sommige personen popelen om de draad opnieuw op te nemen, terwijl anderen met een klein hartje weer aan de slag gaan. De terugkeer naar de werkvloer roept immers heel wat vragen op:

  • kan ik mijn job nog blijven doen?
  • hoe zullen het werk en de werkomgeving gewijzigd zijn?
  • zijn er aanpassingen of hulpmiddelen nodig?
  • hoe zullen mijn collega’s reageren op mijn terugkeer?
  • wat zeg ik best wel of niet?

Uit gesprekken met mensen met een chronische aandoening blijkt dat het vaak heel onwennig aanvoelt om na een lange periode van afwezigheid opnieuw aan de slag te gaan. De behoefte aan begeleiding en ondersteuning is soms groot. Hoe pak je een terugkeer naar de werkvloer concreet aan? Hoe communiceer je op een comfortabele manier met collega’s over je ziekte en de mogelijke impact ervan op de werktaken en -omgeving?

Project “Hoe communiceer ik over mijn ziekte op het werk?”

Begin 2021 startten het Vlaamse Patiëntenplatform en Trefpunt Zelfhulp een project op, om terugkerende werknemers een leidraad en praktische tips te geven voor een vlotte en comfortabele communicatie over hun ziekte. In het kader van dit project zijn er nu folders met communicatietips en een werkboek met oefeningen, als ook een opleiding voor patiëntenverenigingen met de focus op communicatie met de werkgever tijdens drie sleutelmomenten: de periode van afwezigheid, het moment van werkhervatting en enkele weken later.

Dit initiatief past in een algemeen verzuim- en re-integratiebeleid, wat sowieso al een opdracht is van de (arbeidsartsen van de) interne en externe preventiediensten, als vorm van tertiaire preventie.

Communicatietips voor werknemers

- Tijdens je afwezigheid is het belangrijk om niet uit beeld te verdwijnen bij je collega’s en leidinggevende, en de communicatielijnen dus open te houden via telefoon, e-mail, whatsapp, enz.

- Wees discreet op sociale media zoals Facebook en Instagram.

- Als je terugkeer naar het werk gepland is, dan is het zinvol om vooraf op te lijsten welke vragen van collega’s je kan verwachten, welke je eigen vragen en zorgen zijn, en wat voor jou prioriteiten zijn wanneer je opnieuw aan de slag gaat.

- Giet alles in een positief plan: hoe verpak je je boodschap op een constructieve manier? welke belangrijke elementen (over je ziekte) wil je zeker communiceren met collega’s en welke liever niet? die aanpak zorgt voor heldere communicatie en extra comfort voor alle partijen.

- Denk aan een positieve heropstart tijdens de eerste werkdagen, met bijvoorbeeld een kleine traktatie of attentie voor de collega’s en/of een dankwoord voor hun steun tijdens je afwezigheid.

Communicatietips voor werkgevers

- Wanneer een medewerker zich ziek meldt, toon dan oprechte bezorgdheid en stel hem of haar gerust dat er ruimte is voor open communicatie en de mogelijkheid om zijn of haar verhaal te doen.

- Relativeer de reden van afwezigheid niet.

- Maak concrete afspraken rond een gezamenlijke communicatie aan het team tijdens de periode van afwezigheid.

- Hou tijdens de afwezigheidsperiode regelmatig contact met de zieke medewerker. Hou de gesprekken luchtig en informeel: gesprekken over niet-werkgerelateerde onderwerpen zijn een teken van oprechte interesse.

- Dring niet aan op een (te) snelle terugkeer van de betrokken medewerker. Een overhaaste terugkeer is niet alleen nefast voor zowel werknemer, collega’s als leidinggevende, maar kan er zelfs voor zorgen dat de werknemer onvoldoende herstelt van zijn of haar ziekte.

- Plan tijdig voorbereidende gesprekken in over een mogelijke werkhervatting, met oog voor suggesties van de werknemer op het vlak van werkorganisatie en welzijn op het werk.

- Zet gemaakte afspraken steeds duidelijk op papier om eventuele misverstanden te voorkomen.


Bronnen: 
-Vlaams Patiëntenforum
-Zelfhulp