Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?
Er komt een digitaal loket bij de Vlaamse bestuursrechtscolleges

Nieuws - 11/02/2021
-
Auteur(s): 
Linda Van Geystelen


 Op 5 februari keurde de Vlaamse regering een besluit goed over een wijziging in de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges. Dit besluit voert het digitaal loket in voor het verzenden van documenten aan deze bestuursrechtscolleges. Het loket wordt beheerd door de Dienst van de Bestuursrechtscolleges.
 

Er is gekozen voor een systeem van een digitaal loket beheerd door de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (hierna: DBRC), dat dienst doet als een beveiligd platform voor indiening van de documenten.

Het gaat daarbij om verzoekschriften (tot tussenkomst) en de daaraan toe te voegen documenten, processtukken, overtuigingsstukken, enzovoort.

Een gebruiker die toegang wenst te hebben tot dit digitaal loket, kan voor de authenticatie kiezen uit verschillende mogelijkheden:

  • een elektronische identiteitskaart (e-id)
  • een federaal token
  • een beveiligingscode via een mobiele app
  • een beveiligingscode via SMS
  • een andere authenticatie die aanvaard is door de Vlaamse minister bevoegd voor justitie

Het gebruik van het loket is vooralsnog nog facultatief. Partijen die deze manier van mededeling van documenten niet wensen kunnen te allen tijde een papieren versie blijven versturen via de post of door neerlegging ter griffie.

In een eerste fase is deze digitalisering trouwens nog eenrichtingsverkeer. Mededelingen aan de partijen gebeuren (nog) niet via het loket. 


Bron:  Minister Demir