Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?
Hulpmiddelen voor betere preventie van MSA

Nieuws - 17/02/2021
-
Auteur(s): 
Edelhart Kempeneers – medisch directeur Attentia, Geert Van Cauwenberge


 In 2020 heeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) de campagne "Gezond werk: verlicht de last!" opgestart. 60% van de werknemers in Europa hebben last van de spieren, gewrichten of pezen, de zogeheten musculoskeletale aandoeningen of MSA’s. Nu heeft het agentschap ook een databank beschikbaar gesteld met praktische tools en richtlijnen over werkgerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat.
 
 

Ondanks de vele inspanningen om MSA te voorkomen, komen deze in Europa nog steeds veel voor. Volgens de zesde Europese enquête naar arbeidsomstandigheden van 2015 geven ongeveer drie op de vijf werknemers aan last te hebben van de spieren, gewrichten of pezen. Rugpijn en pijn in de bovenste ledematen worden hierbij het meest genoemd. Ook houden drie van de vier risicofactoren die het vaakst naar voren komen in het Esener-onderzoek 2019  van EU-OSHA verband met deze aandoeningen: ‘repetitieve bewegingen van de hand of arm’, ‘langdurig zitten’ en ‘tillen of verplaatsen van personen of zware lasten’. Ze vormen dan ook een van de meest voorkomende oorzaken van arbeidsongeschiktheid, ziekteverzuim en vervroegde uittreding.

Het is van essentieel belang dat alle betrokken partijen samenwerken om MSA op het werk te voorkomen. Door actieve participatie van werkgevers, direct leidinggevenden en werknemers ontstaat gezamenlijk inzicht in het probleem, en kunnen blijvende verbeteringen worden doorgevoerd. Om dit te stroomlijnen is EU-OSHA in 2020 gestart met een drie jaar durende campagne "Gezond werk: verlicht de last!". Deze campagne richt zich niet alleen op bewustwording over werkgerelateerde MSA en hun negatieve effecten op personen, bedrijven en de samenleving als geheel. De campagne heeft ook als doel om samenwerking te bevorderen, zodat er doeltreffende preventieve maatregelen worden getroffen om deze aandoeningen aan te pakken.

Databank

Als onderdeel hiervan heeft EU-OSHA nu ook een databank ter beschikking gesteld met praktische tools en richtlijnen die op Europees en nationaal niveau zijn ontwikkeld om het risico van MSA op de werkvloer beter te kunnen beoordelen en beheren. Het gaat onder meer om casestudy’s en beeldmateriaal over een breed scala aan bedrijfstakken, gevaren en preventieve maatregelen. Sommige hulpmiddelen zijn specifiek gericht op bepaalde groepen belanghebbenden zoals bijvoorbeeld werkgevers, werknemers of leidinggevenden. Andere zijn ontworpen voor specifieke groepen werknemers, zoals vrouwen, jonge werknemers of thuiswerkers. Bij het zoeken naar hulpmiddelen kan men filteren op deze groepen maar ook op andere categorieën, zoals gezondheidseffecten, preventiemaatregelen, sectoren en arbeidsrisico’s. In totaal zijn 922 bronnen beschikbaar, waarvan 84 in het Nederlands, 196 in het Frans en 386 in het Engels. Zo kan men bijvoorbeeld een korte instructievideo terugvinden van de FOD Werkgelegenheid waarin uitgelegd wordt wat MSA precies zijn.

De databank biedt werknemers, werkgevers en beleidsmakers waardevolle en actuele feiten en cijfers over diverse deelaspecten van deze thematiek, met aandacht voor de prevalentie, oorzaken en gevolgen van specifieke aandoeningen.

De aangeboden informatie is zeer divers, van analyserapporten op nationaal en EU-niveau over casestudies met preventiestrategieën tot sectorspecifieke instructies om risico’s op arbeidsgerelateerde aandoeningen te voorkomen. Deze info werd verzameld in tien Europese lidstaten: Denemarken, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Hongarije, Nederland, Oostenrijk, Finland en Zweden.  

Als u doorklikt op een specifiek thema krijgt u telkens een uitgebreide EU-OSHA Wikipedia-informatiepagina met tekst, illustraties, handige linken en referenties. Afsluitend bevat elke webpagina extra verwijzingen naar relevante EU-OSHA-bronnen.

Preventie blijft belangrijk

Ondanks inspanningen om aandoeningen aan het bewegingsapparaat te voorkomen, blijven deze bovenaan de lijst van werkgerelateerde gezondheidsproblemen in Europa staan. Dit zorgt voor gedaalde levenskwaliteit en arbeidsprestaties, wat ook nadelig is voor ondernemingen en economieën. Het is daarom van groot belang dat dit probleem onder de aandacht van werkgevers gebracht wordt en dat zij ondersteuning en begeleiding krijgen bij de preventie ervan. De informatie die men via deze databank kan terugvinden, kan hierbij helpen.


Bron:  Feiten en cijfers over arbeidsgerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat in een doorzoekbare database