Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Nieuwe nota voor rapportering controles torenkranen

Nieuws - 01/04/2021
-
Auteur(s): 
Geert Van Cauwenberge


Sinds 1 maart legt de FOD WASO nieuwe regels op bij de wettelijke keuring van torenkranen. Deze nota (art. II.5-14. van de Codex) werd op 8 februari l.l. naar de externe diensten voor technische controles (EDTC) verstuurd. Via deze nieuwe richtlijnen wil de overheid de frequentie ende  ernst van ongevallen (zowel grote materiële schade als slachtoffers) met torenkranen drastisch terugdringen.
 
 

Met welke wijzigingen moeten keuringsorganismen, gebruikers en eigenaars van torenkranen sinds 1 maart  (de datum van inwerkingtreding van de nota) rekening houden?

- Lijst met opmerkingen met onmiddellijke buitendienststelling

De FOD WASO publiceerde een lijst met opmerkingen die een onmiddellijke buitendienststelling met zich meebrengen.

- Opstellingsfiche

In de opstellingsfiche staat informatie vermeld over onder meer de correcte opstelling van een torenkraan, de stabiliteit van de ondergrond, de berekeningsnota en een eventuele windstudie. Deze informatie moet aantonen dat de kraan correct opgesteld is. De eigenaar van de torenkraan moet deze fiche zo volledig mogelijk invullen en ondertekend bezorgen aan het keuringsorganisme. Als deze fiche ontbreekt en/of niet ondertekend is, mag de torenkraan niet in dienst genomen worden.

- Uitgebreide jaarlijkse controle

Op basis van de nieuwe nota moet u vanaf nu rekening houden met een wijziging op het vlak van de jaarlijkse, periodieke controle. Het is wettelijk verplicht om de lastmomentbegrenzing effectief met gewichten uit te voeren (geen geijkte gewichten nodig; het volstaat om een last zoals een pallet met stenen te gebruiken). Voor een keuring moet u dus de nodige gewichten voorzien, inclusief de aanwezigheid van een onderhoudstechnieker voor een correcte afstelling. Als deze lastmomentbegrenzing niet in orde is, mag de torenkraan niet in dienst genomen worden.

- Overzichtelijkere rapportering

In het verslag moeten meer specificaties en identificatiegegevens van de torenkraan vermeld worden. Daarnaast moet(en) de opmerking(en) zodanig geformuleerd worden dat de opdrachtgever weet wat er wordt bedoeld, en op welke wijze hij er gevolg moet aan geven. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een kleuraanduiding:

  • groen = volledige goedkeuring (de kraan mag verder gebruikt worden)
  • geel = goedkeuring met opmerkingen (de kraan mag verder gebruikt worden, maar de opmerkingen moeten zo snel mogelijk verholpen worden)
  • rood = volledige afkeuring (de kraan mag niet meer gebruikt worden tot de opmerkingen verholpen zijn)

Daarnaast moeten tegen ten laatste 1 september 2021 ook foto’s deel uitmaken van het keuringsverslag.

Ter informatie: deze wijzigingen zijn enkel van toepassing op de rapportering van controles van torenkranen in verslagen door een EDTC. Voor andere hefwerktuigen, waaronder ook andere kraantypes, blijft nota 6232 van kracht.

Wat als een torenkraan volledig wordt afgekeurd?

Omdat de EDTC een besluit op een zeer heldere manier formuleert, is het voor een opdrachtgever duidelijk welk gevolg hij hieraan moet geven.


Belangrijk is dat de overheid (FOD WASO) een actielijst heeft opgemaakt die de EDTC’s moeten volgen. Deze actielijst  bevat alle opmerkingen die een onmiddellijke buitendienststelling met zich meebrengen.

 

Bron:  Bouwunie

Extra informatie: Prebes