Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Zou u een burn-out bij een collega herkennen… via Zoom?

Nieuws - 30/03/2021
-
Auteur(s): 
Geert Van Cauwenberge


 De huidige coronamaatregelen, inclusief verplicht telewerk, stellen ons mentale welzijn zwaar op de proef. Vele werknemers missen het sociale contact met collega’s. Toenemende stress, minder sociale ondersteuning en een verstoorde werk-privébalans kunnen een voedingsbodem zijn voor een burn-out. Maar hoe vang je in deze omstandigheden als werkgever tijdig signalen op dat een van je medewerkers dreigt uit te vallen? Een paar digitale ontmoetingen in ‘Teams’ of ‘Zoom’ zullen niet volstaan…
 

Het tijdig herkennen van deze signalen is een belangrijke stap om snel en kordaat te reageren. Een burn-out ontstaat niet ‘out of the blue’. Meestal ligt gewone vermoeidheid aan de basis ervan. Als iemand onvoldoende tijd neemt om te herstellen van een inspanning, dan ontstaat er een hersteltekort en overbelasting. En als dergelijke situatie te lang aanhoudt, dan slaat het hormonale stresssysteem op hol. Het gevolg: de persoon in kwestie raakt overspannen en wordt een vogel voor de kat (in de vorm van een burn-out).

Hou vooral uw medewerkers in de gaten die zeer plichtsbewust en perfectionistisch zijn, en dus hoge eisen stellen aan zichzelf en hun omgeving. Door de lat continu (te) hoog te leggen, zetten deze werknemers zichzelf onnodig onder druk.

(foto: Unsplash - Magnet.me)

Waakzaam zonder fysieke aanwezigheid

Door het ontbreken van fysiek contact op de werkvloer, is het voor vele leidinggevenden nu heel lastig om de vinger aan de pols te houden van het mentale en fysieke welzijn van medewerkers. In normale tijden zijn de koffiecorner en de wandelgangen populaire plekken op de werkvloer voor een informeel gesprek.  Maar vandaag zijn die informele contactmomenten grotendeels weggevallen, waardoor je mogelijke signalen van een burn-out (slecht slapen, hoofdpijn, rug- of spierpijn, darmstoornissen…) minder goed detecteert.

Daarom is het raadzaam om – vanop afstand – te focussen op andere signalen, zoals bijvoorbeeld arbeidsverzuim, het regelmatig missen van deadlines, een gebrek aan interesse of medewerking tijdens virtuele vergaderingen, overwerk, en het aantal fouten dat een medewerker maakt. Dit zijn indicatoren die je goed moet opvolgen.

Creëer een positieve setting om een burn-out te voorkomen

Als werkgever of leidinggevende heb je enkele instrumenten in handen om te voorkomen dat een burn-out zich kan ontwikkelen. Zorg bijvoorbeeld voor een goede werkorganisatie, met duidelijke afspraken over wie welke projecten of taken uitvoert. Zo voorkom je dat iemand in overdrive gaat en teveel hooi op zijn of haar vork neemt. Ook het geven van inspraak aan collega’s is een goede beslissing, omdat je op die manier meer autonomie geeft aan collega’s en een groter draagvlak creëert voor interne beslissingen.

Omwille van het toegenomen telewerk is bij sommige medewerkers de grens tussen werk en privé niet meer scherp afgebakend. Omdat het presteren van overuren een goede voedingsbodem vormt voor oververmoeidheid, is het belangrijk dat je een werkomgeving creëert waarin collega’s onbereikbaar mogen zijn. Dit geeft hen letterlijk ademruimte om het werk los te laten en meer tijd te besteden aan hun gezin of ontspanning, bijvoorbeeld in de vorm van fysieke (sport)activiteiten.

Waardering voor collega’s doet stress dalen

Zoals al aangegeven leggen sommige werknemers de lat erg hoog voor zichzelf en hun (werk)omgeving. Dit leidt tot onnodige druk om steeds tot het uiterste te gaan. Als leidinggevende is het uw taak om deze verwachtingen bij te sturen en werkbaar te maken. Bespreek dit met de betrokken collega, liefst tijdens een informeel gesprek, en geef hem of haar regelmatig een schouderklopje voor het geleverde werk. Die waardering en steun verlagen de stress en geven iemand een goed gevoel.

Wees creatief bij het organiseren van dergelijke informele gesprekken: waarom niet afspreken in een park bijvoorbeeld, voor een gezonde wandeling tijdens de lunchpauze?

Investeer maximaal in vorming en training

Als iemand over de juiste competenties en tools beschikt om zijn of haar werk goed uit te voeren, dan zorgt dit voor meer efficiëntie, een hoger rendement en dus minder stress. Het aanleren en bijspijkeren van (nieuwe) skills gebeurt via vorming en training. Investeer dus volop in (digitale) trainingen en seminaries voor uw medewerkers.


Bron:  ARBO Online