Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Evalueer de circulariteit van investeringen

Nieuws - 25/03/2021
-
Auteur(s): 
Joris De Vroey


 ‘CEvaluator’ is een gratis tool ontwikkeld door VITO, Econocom en de Stichting voor Toekomstige Generaties, bedoeld voor bedrijven, overheden en kredietverstrekkers. Ondernemingen kunnen zich hiermee optimaal voorbereiden op hun financieringsvraag. Aan kredietverstrekkers reikt de tool criteria aan die ze kunnen gebruiken om een zo objectief mogelijke kredietbeslissing te nemen in circulaire investeringsdossiers.


Voor bedrijven die kiezen voor de circulaire economie is een van de hefbomen natuurlijk de financiering. Maar investeerders kunnen vaak niet correct inschatten wat het potentieel is van circulaire projecten. De kredietdossiers van ondernemingen zijn vaak maar matig onderbouwd waardoor er terughoudendheid is om in hun circulaire projecten te investeren.

Daarom is deze ‘CEvaluator’ ontwikkeld, in het kader van ‘Circular Impact Investing’, een project gesubsidieerd door Vlaanderen Circulair. De tool maakt het gemakkelijker om de circulariteit bij investeringsdossiers te evalueren, met de bedoeling de doeltreffendheid van investeringen in de circulaire transitie te verbeteren.

Hiermee komt men tegemoet aan een belangrijke vraag vanuit de basis, zegt Vlaanderen Circulair, waar ze hebben vastgesteld dat er zeker interesse is in circulaire dossiers maar dat velen nog de kat uit de boom kijken. De CEvaluator biedt handvaten aan om circulariteit om te zetten in investeringscriteria. Wanneer kredietbeslissingen beter onderbouwd worden, kan het vertrouwen groeien en krijgt de circulaire transitie een duw in de rug. Anse Smeets is de projectverantwoordelijke bij VITO: "In onze begeleidingstrajecten voor start-ups en gevestigde bedrijven met circulaire ambities komt het financieringsvraagstuk steevast aan bod. Waar velen onbekend terrein betreden in hun zoektocht naar financiering, biedt de CEvaluator-tool een stevige houvast, door niet enkel oog te hebben voor circulariteitsprestaties maar door ook de specifieke opportuniteiten en risico’s in kaart te brengen waarmee circulaire businesscases te maken krijgen."

Er bestaan al gelijkaardige tools. Maar vaak meten die de circulariteit in de bedrijfscontext terwijl het financiële aspect amper aan bod komt. De CEvaluator doet dat wel, en geeft niet alleen objectieve criteria maar duidt ze ook. Hiermee worden opportuniteiten aangegeven, maar ook de mogelijke risico’s. CEvaluator is bijzonder geschikt voor elke financieringsbron, stelt VITO: kredietinstellingen, fondsen, subsidieverleners, leasemaatschappijen... Maar ook bedrijven en overheden die zich in de voorbereidende fase van een kapitaalronde of financieringsvraag bevinden, kunnen zich met CEvaluator voorbereiden. Ze krijgen handvaten om hun idee te onderbouwen, een businessplan op te stellen en hun kredietaanvraag op te maken.

U vindt de tool op cevaluator.be/nl.

Bron:  VITO