Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Belgische bedrijven beginnen aan elektrificatie van hun wagenpark

Nieuws - 21/04/2021
-
Auteur(s): 
Joris De Vroey


 Ook zonder de aangekondigde fiscale gunstregeling voor elektrische voertuigen waren veel Belgische bedrijven en ‘fleet owners’ al van plan om in te zetten op elektrische bedrijfswagens. Dat mag blijken uit een jaarlijkse, internationale mobiliteitsenquête.
 

Telewerk zorgt voor een vermindering van meer dan een derde in kilometers met bedrijfswagens, zo concludeert de jaarlijkse enquête 'Arval Mobility Observatory Barometer' onder 5.200 bedrijven met een wagenpark in Europa. Er zijn 250 Belgische bedrijven onder de respondenten. Een andere conclusie is dat de bedrijven blijven inzetten op de vergroening van hun wagenpark, ook tijdens de covid-pandemie.

Yves Ceurstemont, directeur van Arval Mobility Observatory: “COVID-19 heeft duidelijk gezorgd voor een ruimere kijk op mobiliteit. Zo bieden vandaag bijna negen op de tien van de grote en middelgrote bedrijven al een of meer alternatieve mobiliteitsoplossingen zoals fietsen aan hun werknemers aan. Bij de fleetverantwoordelijken van de bevraagde Belgische bedrijven verwacht drie kwart binnen dit en drie jaar over geëlektrificeerde wagens te zullen beschikken in hun wagenpark.”

Telewerk blijft

Ook deze enquête peilde naar het pandemie-effect op het thuiswerk. 73% van de bevraagde ondernemingen geeft aan dat ze thuiswerk voor hun werknemers zullen invoeren of uitbreiden, en dat is 16% meer dan in de bevraging van 2020. Gemiddeld gaan deze bedrijven uit van bijna drie dagen thuiswerk per week. Dat is dan ook één van de redenen waarom ze verwachten dat bedrijfswagens 36% minder kilometers zullen afleggen. En de grotere bedrijven hebben grotere ambities dan de kleinere op dit gebied.

Belgische bedrijfswagens

Het Belgische fiscale stelsel van de salariswagens is vrij uniek in de wereld, maar de federale regering heeft deze week haar plannen ontvouwd om dit systeem als hefboom te gebruiken voor de ‘vergroening’ (sic) van het wagenpark, door 2026 als deadline vooruit te schuiven voor de algemene elektrificatie van de salariswagens. Maar ook deze Arval-enquête geeft al heel wat intenties in die richting aan bij de Belgische ondernemingen.  Bijna 45% van de Belgische respondenten geeft aan dat zij in hun wagenpark reeds over geëlektrificeerde voertuigen beschikken: hybride, plug-inhybride en volledig elektrische auto's, en dat dit aandeel binnen drie jaar al zou groeien naar 75%. Die cijfers wijken niet veel af van het gemiddelde van de andere Europese bedrijven in de enquête. En ook de motieven die worden aangehaald voor de elektrificatie van de bedrijfswagenparken verschillen nauwelijks van de andere Europese deelnemers: bedrijfsimago, toegang tot de lage-emissiezones en de 'total cost of ownership'. Binnenkort worden de fiscale incentives daarbij nog fors versterkt.


Bron:  Trends