Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Telewerken vanuit Griekenland?

Nieuws - 26/04/2021
-
Auteur(s): 
Edelhart Kempeneers - medisch directeur Attentia


 Het verbod op niet-essentiële reizen naar het buitenland is nog maar net opgeheven, en reisaanbieders promoten al "workations". Hierbij voeren telewerkers hun activiteiten uit van op een exotische vakantiebestemming. Tegenwoordig kan men uiteraard van overal telewerken, mits een goede internetverbinding. Maar kan dit zomaar? Hoe flexibel kan of moet je als werkgever hiermee omgaan?
 

- Moet de werkgever zo’n "workation" aanvaarden?

De arbeidsplaats is een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst. Dit mag dan ook niet eenzijdig worden gewijzigd. De coronacrisis heeft wel wat wijzigingen met zich meegebracht, waaronder het verplichte telewerken voor de werknemer wanneer dat ook maar enigszins mogelijk is. Maar dat houdt voor de werknemer de gebruikelijke verblijfplaats in, dus de plaats van domicilie. Als de werknemer wenst te telewerken van een andere locatie in binnen- of buitenland, is het akkoord van de werkgever altijd vereist.

 
- Wat ingeval van een arbeidsongeval?

De verzekeraar aanvaardt een ongeval tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst enkel als arbeidsongeval, wanneer dit zich voordoet op de plaatsen die schriftelijk werden overeengekomen voor de uitvoering van het werk.  Als dit bewijs ontbreekt, dan wordt de telewerker geacht te werken in de woonplaats of op de normale arbeidsplaatsen. De werkgever moet dus een bijlage bij de arbeidsovereenkomst overeenkomen waarin de plaats wordt bepaald waar het telewerk wordt uitgevoerd, ook in het geval van zo’n "workation" in binnen- of buitenland. Het is bij telewerk in het buitenland ook zinvol om de verzekeringsmaatschappij te contacteren, om zeker te stellen dat de werknemer ook gedekt is in geval van een ongeval in het buitenland.

 
- Wat in het geval van ziekte?

Naar analogie van een (arbeids)ongeval is het nuttig om bij de verzekeringsmaatschappij te bevragen wat er precies voorzien is. Geldt de hospitalisatieverzekering ook voor een ziekenhuisopname in het buitenland? Wat met terugbetaling van medicijnen of medische consulten? Wordt de werknemer gerepatrieerd ingeval van een zware aandoening, en onder welke voorwaarden?

 
- Zijn er nog formaliteiten?

Dat hangt af van de plaats en duur van de "workation".

Bij telewerk in het binnenland, op een tweede verblijf of in een vakantiehuis, zijn er geen bijkomende documenten nodig.

Bij verblijf in een ander EU-land zijn er regels voor reizigers in het kader van de huidige COVID-pandemie. De vereisten verschillen per lidstaat. Bovendien vereisen bepaalde landen ook een voorafgaandelijke elektronische aangifte van tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Werkgevers die hiermee niet in orde zijn, riskeren hoge boetes die kunnen gaan tot 4.000 euro per overtreding.

Bij verblijf in een land buiten de EU kan ook nog een arbeidsvergunning vereist zijn.

Zolang het telewerk minder dan 183 dagen per jaar in het buitenland wordt verricht, zijn er geen bijkomende formaliteiten.

 
 

Een "workation" klinkt dus misschien leuk, maar heeft wel wat voeten in de aarde. Vooraleer je dit als werkgever toestaat, is het nuttig om de nodige formaliteiten goed in kaart te brengen.