Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Grootschalig onderzoek brengt Covid-19-infecties in bedrijfssectoren in kaart

Nieuws - 29/04/2021
-
Auteur(s): 
Geert Van Cauwenberge


Hoe verspreidt het Covid-19-virus zich op het werk? Welke bedrijfssectoren en beroepscategorieën zijn extra vatbaar voor besmetting? En hoe kunnen nieuwe besmettingen in bedrijven tot een minimum beperkt worden? Dankzij een grootschalige Belgische studie weten we nu meer.
 

Samen met de universiteiten UHasselt en KU Leuven en het kenniscentrum van de federale overheid Sciensano voerde de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk IDEWE een grootschalig onderzoek naar de verspreiding van het Covid-19-virus op het werk. Op basis van beschikbare gegevens van de RSZ/ONSS en de contact tracing werden de infecties in verschillende bedrijfssectoren in kaart gebracht. Het onderzoek zal vanaf nu ook een tweewekelijkse update krijgen.

Kwetsbare sectoren

Welk conclusies trekt Lode Godderis, CEO bij IDEWE en lid van het expertencomité GEMS, uit de bevindingen van dit onderzoek?

“Uit de resultaten van ons onderzoek blijkt dat bepaalde industriële sectoren, zoals de voedingsindustrie, schoonmaakindustrie, afvalinzameling, verpakkingsindustrie, niet-medische contactberoepen, leerkrachten uit het verplicht onderwijs en callcenters, vatbaarder zijn voor het virus dan andere sectoren en beroepscategorieën. Dit is onder meer te verklaren door het feit dat in deze sectoren telewerk niet of moeilijk georganiseerd kan worden.”

“Bij callcenters stelden we 984 besmettingen per 100.000 werknemers vast in de twee weken tot 19 april, wat op dat moment de hoogste besmettingsgraad was van alle sectoren in ons land. Ook in de voedingsindustrie en vleesverwerkende bedrijven noteerden we zeer hoge cijfers, tot zelfs meer dan 1.000 besmettingen per 100.000 werknemers. Ook opvallend: bijna een op vier van de positieve gevallen bij contactonderzoek gaf aan zeker of waarschijnlijk op het werk te zijn besmet.”

“Daarnaast blijkt gelukkig ook dat het aantal nieuwe besmettingen bij personeel in de gezondheidszorg daalt. De versnelde uitrol van de vaccinatiecampagne in ons land heeft hier onmiskenbaar een positieve impact, waarbij zowel rusthuisbewoners als zorgpersoneel al ingeënt werden. En wat het onderwijs betreft, zagen we dat in deze sector de incidentie (het aantal besmettingen tijdens de voorbije twee weken per 100.000, n.v.d.r.) voor de paaspauze significant hoger was dan in het om even welke andere sector. De verlengde paasvakantie zorgde er echter voor dat het aantal besmettingen in het onderwijs gedaald is tot op het niveau van de rest van bevolking.”

Preventie blijft cruciaal

Ondanks de zorgwekkende cijfers wil Lode Godderis geen beschuldigende vinger uitsteken naar risicosectoren. Integendeel, hij pleit ervoor gefocust te blijven en de krachten te blijven bundelen om het virus klein te krijgen: “Voor sectoren die geconfronteerd worden met een verhoogde besmettingsgraad moeten we maximaal blijven inzetten op informatie, sensibilisering en preventie. Die aanpak is en blijft de sleutel om de gezondheid van werknemers en de continuïteit van bedrijfsprocessen te beschermen. Bij IDEWE merken we dat werkgevers en werknemers in alle sectoren grote inspanningen doen om onder andere via protocollen en werkinstructies de verspreiding van het virus tegen te gaan. Maar sommige werkplekken of procedures – die eigen zijn aan de aard van de job – blijken soms toch nog de ideale voedingsbodem te zijn voor potentiële virusbesmettingen, los van de arbeidshygiënische inspanningen die geleverd worden.”

Lode Godderis somt de volgende tips op: “De basisboodschap is en blijft vandaag nog steeds overeind: wie zich ziek voelt, gaat niet naar werk maar raadpleegt meteen zijn of haar huisarts. Daarnaast blijft het cruciaal dat iedereen de basispreventiemaatregelen – voldoende afstand houden, een mondmasker dragen en de handhygiëne verzorgen – respecteert. Want uit ons onderzoek blijkt dat een groot aantal besmettingen plaatsvindt tijdens pauzes op het werk of op school. En ook: draag altijd een mondmasker bij woon-werkverplaatsingen via het openbaar vervoer, gecombineerd met social distancing en het gebruik van handgel.”

Vaccinatiecampagne werkt

“En ook: laat je vaccineren! Zoals al aangegeven bewijzen de dalende besmettingscijfers in de zorgsector dat vaccinatie zijn vruchten afwerpt. Dankzij het virus word je niet of veel minder ziek, waardoor je niet in het ziekenhuis belandt. Dit heeft dan weer een positief effect op de bezettingsgraad in onze  ziekenhuizen. Hoe meer mensen zich laten inenten, des te sneller zal het virus aan kracht verliezen en kunnen we terugkeren naar ons normale leven. Ik adviseer werkgevers dan ook om werknemers zoveel mogelijk te motiveren zich te laten inenten. De recente beslissing van de federale regering om vaccinatieverlof in te voeren, kan hierbij zeker als extra incentive dienen.”


Bronnen: 
-Interview Lode Godderis, 28 april 2021
-IDEWE
-De Tijd

Studie: Monitoring Belgian COVID-19 infections in work sectors in 2021