Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Blussen van accu’s elektrische auto’s: een heikele klus

Nieuws - 06/05/2021
-
Auteur(s): 
Michiel Sermeus


De New York Times berichtte onlangs over een dodelijk ongeval in Texas: twee mannen kwamen om nadat hun elektrische auto (een Tesla ‘Model S’’ uit 2019) uit de bocht was gegaan en in brand was gevlogen. Dit dodelijke ongeval wijst op de gevaren en risico’s van brandende elektrische voertuigen.
 

Opvallend was dat er een gigantische hoeveelheid water (114.000 liter ) aan te pas kwam om de auto te blussen.

In een artikel in “De Standaard” laat de Britse onderzoeker-elektrochemicus Paul Christensen zijn licht schijnen op branden van elektrische auto’s:

“Batterijen en elektrische auto’s zijn natuurlijk mooie en nuttige uitvindingen, maar de opgang van de technologie gaat sneller dan ons begrip van gelieerde gevaren en risico’s. In mijn onderzoek naar schade aan batterijen probeer ik na te gaan hoe snel deze ontploffen of in brand schieten. Daaruit blijkt dat lithium-ion batterijen erg gevaarlijk zijn, omdat ze veel energie in een kleine oppervlakte bundelen. We zien dat het echt misloopt wanneer een van de (vele) cellen vuur vat en door de vrijkomende hitte de naburige cellen doet ontvlammen. We spreken dan van een ‘thermal runaway’, waarbij ook veel giftige en ontvlambare gassen vrijkomen. Wat het blussen bemoeilijkt, is het gegeven dat de accu’s stevig weggewerkt zitten in een ijzeren omhulsel in het onderstel. Je krijgt er dus geen water in. De enige optie is zorgen voor koeling door er massaal water op te spuiten.”

Christensen doet een oproep om nog meer in te zetten op onderzoek naar het blussen van accu’s.

Daarmee steunt hij de recente oproep van de Amerikaanse “National Transportation Safety Board”.
Op de website van deze overheidsorganisatie is een heel interessant rapport te vinden over branden van elektrische voertuigen: Safety Risks to Emergency Responders from Lithium-Ion Battery Fires in Electric Vehicles (pdf).

Hoe pakt onze brandweer dit aan?

De Standaard laat Mattias Detobel aan het woord, die brandweermannen voorbereidt op de steeds groter wordende realiteit van elektrische-autobatterijen die brand vatten. “Er zijn autobouwers die aanraden om het voertuig gecontroleerd te laten uitbranden. Maar dat is meestal geen optie, bijvoorbeeld omwille van de giftige, gesmolten elektrolyten die uit de accu druipen, of de toxische componenten in de rook. Met speciale blusdekens kan je ook niet werken; je zou dan in theorie de brand kunnen afsnijden van zuurstof, maar die zuurstof is nog talrijk aanwezig in de moleculen van de batterij zelf. Daarom is de meest aangeraden oplossing om een eerste blusactie te doen, en daarna de auto naar een container te brengen waarin hij dagenlang wordt ondergedompeld in water. Anders loop je het risico dat de batterijen door de nog aanwezige energie toch opnieuw ontsteken.”

Het moge duidelijk zijn dat het laatste woord hierover nog niet gezegd is, aangezien elektrische auto’s aan een trage maar gestage opmars bezig zijn.

Blusbak

De blusbakmethode – waarover we eerder al berichtten – is efficiënt, maar praktisch niet steeds realiseerbaar. Verder onderzoek naar preventieve en curatieve maatregelen dringt zich inderdaad op.

Overigens zullen er vanaf volgend jaar beschikbaar zijn over hoeveel branden hebben plaatsgevonden met elektrische auto’s. Pas vanaf 2022 dan neemt de brandweer het type voertuig op in de interventieverslagen. 


 

Bronnen: 
-NY Times, “2 Killed in Driverless Tesla Car Crash, Officials Say”, 19 april 2021
-De Standaard, “E-auto’s kunnen dagenlang branden”, 28 april 2021