Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

EPC-verplichting appartementsgebouwen wordt gefaseerd

Nieuws - 12/05/2021
-
Auteur(s): 
Joris De Vroey


Volgens de huidige regelgeving moet elk appartementsgebouw over een EPC voor de gemeenschappelijke delen beschikken tegen 1 januari a.s. In de praktijk gaat het over meer dan 130.000 appartementsgebouwen in Vlaanderen. Vanwege de coronapandemie heeft de opmaak van dit EPC veel vertraging opgelopen, en daarom stuurt minister van Energie Demir deze timing nu bij.


Er komt een fasering in functie van de grootte van het appartementsgebouw:

  • voor appartementsgebouwen met 15 gebouweenheden of meer blijft de verplichting van kracht tegen 1 januari 2022
  • voor middelgrote gebouwen met 5 tot en met 14 gebouweenheden verschuift de deadline naar 1 januari 2023
  • voor appartementsgebouwen met 2 tot en met 4 gebouweenheden verschuift de verplichting naar 1 januari 2024
  • voor nieuwbouwappartementen is het EPC van de gemeenschappelijke delen pas verplicht, tien jaar nadat de stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt

Energiedeskundige zullen dus dit jaar voorrang moeten geven aan de grote appartementsgebouwen, naar schatting zowat 30.000 in totaal. Daar is ook de grootste energiebesparing te realiseren.

Stand van zaken

Tot nog toe zijn nog geen 5.000 van dergelijke EPC’s ingediend in de Energieprestatiedatabank, dat is minder dan 4% van alle appartementsgebouwen. Dat komt omdat de coronamaatregelen een plaatsbezoek in 2020 heel lastig maakten, maar ook omdat de beslissing over de opmaak van een EPC gemeenschappelijk delen meestal eerst besproken moet worden op de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars, en ook die vergaderingen werden vertraagd door de coronamaatregelen. 

Ook in 2021 zullen de coronamaatregelen nog een impact hebben op het aantal EPC’s dat kan worden opgemaakt, stelt VEKA vast. Er zullen onvoldoende energiedeskundigen beschikbaar zijn om deze grote hoeveelheid aan EPC's tijdig op te maken. vandaar de beslissing om de beschikbare energiedeskundigen eerst de grootste appartementsgebouwen te laten afwerken.

Mogelijke aanpassingen

Dit EPC is tien jaar geldig, maar het moet worden aangepast bij werken die een invloed hebben op de energetische prestaties van de gemeenschappelijke delen, zoals het (na)isoleren van vloeren, muren en daken, het plaatsen van nieuwe voordeur, het vervangen of vernieuwen van de collectieve technische installaties. De eigenaar of de vereniging van mede-eigenaars is verantwoordelijk voor het tijdig opmaken van het EPC gemeenschappelijke delen. Als bij controle blijkt dat er geen EPC van de gemeenschappelijke delen aanwezig is, kan de eigenaar van het appartementsgebouw of de vereniging van mede-eigenaars (VME) een boete krijgen.


Bron:  VEKA