Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Aangekondigde corona-versoepelingen zijn nog geen terugkeer naar het oude normaal

Nieuws - 08/06/2021
-
Auteur(s): 
Edelhart Kempeneers - medisch directeur Attentia


 De aangekondigde versoepelingen bieden perspectief, maar voorzichtigheid blijft aangewezen. Dat staat in een persmededeling van de Hoge Raad PBW.
 

Op 2 juni 2021 is een persmededeling verschenen van de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk in verband met de versoepelingen van de coronamaatregelen. Ze stellen vast dat de geleverde inspanningen om het SARS-CoV-2-virus het hoofd te bieden hun vruchten afwerpen. Zo wordt er in de ondernemingen al meer dan een jaar alles aan gedaan om virusoverdracht op de werkvloer zo goed als mogelijk tegen te gaan, aan de hand van de richtsnoeren die gesteld zijn in de Generieke Gids en op de website van de FOD WASO.

Desalniettemin heeft de vaccinatiegraad nog geen geruststellend niveau bereikt. Er werd vooropgesteld dat hiervoor tenminste 70% van de volwassen bevolking volledig gevaccineerd zou moeten zijn; momenteel is dat nog maar voor 25% het geval, en een verdere 27% die een eerste dosis ontvangen heeft. Bovendien circuleren er ook meer besmettelijke virusvarianten. De Britse variant (of volgens de nieuwe WHO nomenclatuur, de Alfa variant) heeft momenteel de overhand, maar de nog besmettelijker Indiase variant B.1617.2 (of Delta variant) is in opmars. Op heden slechts 1% van het aantal bevestigde besmettingen, maar in het Verenigd Koninkrijk heeft deze variant de overhand gekregen in twee maanden tijd (van 1 naar 65%). Ook zal er in de zomermaanden een groter aantal werknemers naar het buitenland reizen, wat ook een verhoogd risico op besmettingen inhoudt.

Er is dus nog steeds een reëel besmettingsgevaar met mogelijk ernstige gevolgen. Dit maakt het noodzakelijk om de maatregelen tegen virusverspreiding ernstig te blijven nemen.

De versoepelingen laten ook een grotere terugkeer naar de werkvloer toe, maar dat moet dan wel gebeuren op een correcte manier. Het is aan de werkgever om hierop toe te zien. Zie: