Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Reizen naar het buitenland met een COVID-certificaat

Nieuws - 22/07/2021
-
Auteur(s): 
Edelhart Kempeneers - medisch directeur Attentia


Sinds 1 juli is het digitale Europees coronacertificaat beschikbaar voor wie naar het buitenland wil. We hernemen nog eens alle voorwaarden en maatregelen voor buitenlandse reizen en dit overzicht van Sciensano.
 

Waar ga je heen? Reizen naar het buitenland zijn toegelaten, maar blijft desalniettemin afgeraden. Op ‘Reopen EU’  en de Belgische COVID-pagina’s  vind je de adviezen per land en regio. Er wordt gewerkt met een systeem van kleurcodes. Landen zoals Duitsland, Oostenrijk en grote delen van Italië en Griekenland (maar bijvoorbeeld ook Australië en Israël) hebben momenteel code groen, dat betekent dat er een laag risico op besmetting is. Vlaanderen heeft ook recent een groene kleur gekregen. Landen met een matig risico op besmetting krijgen een oranje kleur; dat is bijvoorbeeld het geval voor Cyprus, Nederland en de meeste regio’s in Spanje. Ook Wallonië kleurt op de EU-kaart nog oranje. In rode zones loopt men een hoog risico op besmetting. Dat geldt momenteel onder meer op de Canarische eilanden. Er zijn ook een aantal landen met een inreisverbod, ‘heelhoogrisicolanden’; dat overzicht staat hier. India, Brazilië en Zuid-Afrika staan al sinds 28 april op deze lijst, maar tal van landen zoals bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, Tunesië en Peru zijn hier sinds 26 juni aan toegevoegd.

Voorbereiding. Bepaalde landen vereisen een negatief testresultaat als voorwaarde om het grondgebied te betreden. In de meeste gevallen is dit een PCR test, maar sommige landen aanvaarden ook een antigentest (= sneltest) afgenomen door een zorgverlener. Indien een pre-reistest nodig is kan u hier de procedure vinden. Deze pagina bevat ook een kaart met de testcentra in de verschillende regio's. Let wel, artsen en labo’s zijn niet verplicht deze testaanvraag te aanvaarden en zullen prioriteit geven aan testen die binnen de officiële indicaties vallen, in functie van hun capaciteit.

Vóór de terugkeer naar België. Iedereen die in België aankomt na een verblijf in het buitenland van meer dan 48 uur moet het elektronische Public Health Passenger Locator Form (PLF) invullen. Dit geldt voor alle reizen (vakantie, professionele of essentiële reizen) ongeacht het vervoersmiddel. Na het invullen van het PLF krijgt elke reiziger via e-mail een QR code toegestuurd, ter bevestiging.

Bij aankomst in België. Bij aankomst in België zijn de maatregelen van testen en quarantaine van toepassing volgens het land of de regio van herkomst, de Belgische verblijfsstatus, het certificaat van herstel of vaccinatie, en of de reis al dan niet essentieel was. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de maatregelen die vanaf 1 juli 2021 van toepassing zijn.


Uitzonderingen.
Kinderen jonger dan 12 jaar zijn vrijgesteld van testen, maar worden in quarantaine geplaatst als de ouders worden getest, in afwachting van de testresultaten. Een overzicht van de personen die gedeeltelijk of volledig vrijgesteld zijn van quarantaine of testen na (terug)komst uit een rode zone in het buitenland, omwille van een essentiële of professionele reden is  te vinden via deze link.

Voor personen die terugkeren uit een heelhoogrisicogebied zijn geen uitzonderingen op de quarantaine toegestaan.

Op de website van Sciensano staan nu ook nieuwe richtlijnen voor reizigers die terugkeren naar België.

Europees certificaat

Het Europees digitaal COVID-certificaat (‘EU Digital COVID Certificate’ of ‘EUDCC’) is geldig in alle EU-lidstaten. Het is het digitale bewijs dat iemand:

  • tegen COVID-19 is ingeënt (type vaccin en fabrikant, aantal doses, datum van vaccinatie), of
  • negatief op corona is getest (PCR of sneltest; met de naam van de test, de datum en het tijdstip van de test, het testcentrum en het resultaat – en zelftests zijn niet geldig), of
  • van COVID-19 is hersteld (positief PCR-testresultaat geldig gedurende 180 dagen)

Dit certificaat bevat alleen noodzakelijke gegevens zoals naam, geboortedatum, datum van afgifte, informatie over de vaccinatie, de coronatest of het herstel van COVID-19, en een unieke identificatiecode. Op reis hebben de houders van het digitale COVID-certificaat van de EU dezelfde rechten als burgers van de bezochte lidstaat die zijn gevaccineerd, getest of hersteld.

 
 

Bron:  Sciensano