Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Vijfde versie generieke gids voor coronamaatregelen staat nu online

Nieuws - 14/07/2021
-
Auteur(s): 
Edelhart Kempeneers - medisch directeur Attentia


De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk hebben op 14 juli  een geactualiseerde versie van de generieke gids  gevalideerd (versie 5.0). Deze gids bevat noodzakelijke principes en maatregelen om ondernemingen toe te laten om veilig te werken door besmettingen op het werk maximaal te vermijden.

 
 

Dankzij de vlotte voortgang van de vaccinatiecampagne en het nog steeds goed naleven van de geldende maatregelen door de hele bevolking, zijn de besmettingscijfers, het aantal ziekenhuisopnames en de sterftecijfers de laatste maanden gunstig geëvolueerd. Daarnaast is telewerk sinds 27 juni 2021 niet meer verplicht maar wel nog steeds sterk aanbevolen. Er werden ook versoepelingen van de coronamaatregelen doorgevoerd in verschillende geledingen van de maatschappij.
Naar aanleiding van deze evoluties zijn de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk nagegaan of bepaalde regels die zijn voorgeschreven door de generieke gids gewijzigd moeten worden. Deze analyse heeft ertoe geleid dat enkele maatregelen van de generieke gids werden geschrapt of aangepast. Daarnaast werd een onderdeel toegevoegd over bedrijfsfeestjes en teambuildings.Het overzicht van alle wijzigingen per versie van de generieke gids is in dit pdf-document terug te vinden.

De sociale partners benadrukken dat de naleving van de generieke gids essentieel blijft om werkgerelateerde virusoverdracht te vermijden. Een groot deel van de werkende bevolking is immers nog niet volledig gevaccineerd en loopt nog steeds het risico om een besmetting op te lopen en ernstig ziek te worden.