Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Ludieke filmpjes maken gevoelige thema’s bespreekbaar in Antwerpse havenbedrijven

Nieuws - 27/07/2021
-
Auteur(s): 
Geert Van Cauwenberge


 Sensibilisering voor veiliger werken heeft een lange en rijke traditie. De middelen gaan met hun tijd mee, en de havenbedrijven van Antwerpen hebben daar weer een mooi voorbeeld van geleverd. Koepelorganisatie Cepa heeft haar communicatie opgefrist met een eigentijdse campagne om gevoelige thema’s als veiligheid op het werk, diversiteit, alcohol en drugs op de werkvloer en digitalisering bespreekbaar te maken. Daarbij worden korte en humoristische “Zwanst na nie”-filmpjes ingezet.
 
 

“We hebben in samenwerking met de vakbonden geopteerd voor de opname van ludieke filmpjes, waarin telkens acteurs Peter Van den Begin en Stefaan Degand met de nodige humor inzoomen op deze thema’s,” licht Cepa-directeur Yann Pauwels toe. “In het eerste van vier filmpjes staat het thema veiligheid centraal, met de nodige aandacht voor de gevaren van smartphones op het werk en het belang van de juiste veiligheidskledij. Om de inhoud en de toon van de filmpjes zo goed mogelijk te laten aansluiten op de dagelijkse realiteit, ging de scenarist vooraf uitgebreid praten met dokwerkers zelf, om op die manier het havenjargon onder de knie te krijgen. Het ‘straight forward’ communiceren van werkinstructies aan havenarbeiders is meestal geen probleem, maar (onderlinge) communicatie over gevoelige thema’s op de werkvloer is dat vaak wel.”

Bij vorige veiligheids- en andere campagnes maakte Cepa vaak gebruik van de klassieke communicatiekanalen, maar men merkte dat de boodschap van deze campagnes niet altijd goed aansloeg. “Voor onze nieuwe sensibiliseringscampagne over veiligheid, roesmiddelen op het werk, diversiteit, inclusie en digitalisering wilden we daarom creatiever uit de hoek komen,” zegt Yann Pauwels. “Met deze filmpjes willen we havenarbeiders motiveren om onderling specifieke thema’s bespreekbaar te maken. We hopen bij hen een draagvlak te creëren om de juiste werkpraktijken aan te nemen en deze ook te delen met collega’s. Uit de vele positieve reacties – zowel van werknemers als werkgevers – kunnen we afleiden dat deze informele aanpak zonder belerend vingertje erg geapprecieerd wordt.”

De nood aan permanente sensibilisering in onze sector is alleszins broodnodig. Rond het thema veiligheid initieerde Cepa onlangs een nieuw veiligheidsplan. “We streven ernaar om deze materie permanent voldoende aandacht te geven, via diverse kanalen en formaten. Door deze reeks van filmpjes te maken, verbinden we alle thema’s via eenzelfde format. We verspreiden de “Zwanst na nie”-filmpjes via onze e-mailings en sociale media. Omdat kennis van het Nederlands een wettelijke vereiste is om als havenarbeider erkend te worden, en uiteraard ook een cruciale voorwaarde voor veilige werkomstandigheden, verwachten we dat de boodschap voor elke medewerker voldoende duidelijk zal zijn. Al kan het Antwerps voor sommigen toch nog een taalbarrière vormen (lacht).”

 

U vindt de filmpjes op het Youtube-kanaal van Cepa.