Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Aangepast VCA-examen sinds 1 september

Nieuws - 14/09/2021
-
Auteur(s): 
Jan Dillen


 Ieder jaar checkt de Centrale Examencommissie VCA of de gevraagde kennis in het VCA-examen nog up to date is. Als er wijzigingen zijn worden deze in april bekendgemaakt, en worden deze vanaf 1 september van hetzelfde jaar van kracht. Dit betekent dat de VCA-examencentra vier maanden de tijd hebben om de examens te updaten, maar ook dat VCA-opleidinstellingen binnen deze termijn hun lesmateriaal moeten hebben aangepast.
 

De wijzigingen die op 1 september 2021 van kracht zijn geworden, zijn niet heel uitgebreid en grotendeels taalkundig. Zo is bijvoorbeeld het woord “slijpstenen” vervangen door het woord “slijpschijven”. Lijkt heel logisch; een VCA-examen kan geen taalexamen zijn. Een ander voorbeeld van zo’n wijziging gaat over wanneer je géén handschoenen dient te dragen. In  de toetsterm stond eerst deze zin: “Alleen nauwsluitende handschoenen gebruiken in de buurt van draaiende delen, om niet gegrepen te worden.” Vanaf 1 september 2021 wordt de toetsterm vervangen door: “Indien er een kans bestaat gegrepen te worden door draaiende delen, draag dan geen handschoenen.”

Andere wijzigingen over handgereedschap, besloten ruimten of persoonlijke beschermingsmiddelen geef ik weer in tabel.

Oud (vóór 1 september 2021 examen)
Nieuw (vanaf 1 september 2021 examen)

De kandidaat kan in een gegeven situatie bepalen hoe veilig moet worden gewerkt met aangedreven handgereedschap.

Veiligheidsmaatregelen:
- Het werkstuk moet worden vastgezet.
- Het maximale toerental van de schijf mag nooit worden overschreden.
- De handslijpmachine mag pas worden neergelegd als de slijpschijf stilstaat.
- De zijkant van de schijf niet gebruiken (bijvoorbeeld om af te bramen).
- Afbraamschijven gebruiken voor het afbramen.
- Doorslijpschijven alleen gebruiken voor het doorslijpen en niet voor het afbramen.

Idem.
 
 
- De vervaldatum van de slijpstenen controleren.
- De vervaldatum van de slijpschijven controleren.

De kandidaat kan in een gegeven situatie de veiligheidsmaatregelen bij het werken in besloten ruimtes bepalen. Voorbeelden:
- Opslagreservoirs of -tanks.
- Riolen en leidingen.

Idem.

- Liftschachten, kruipruimtes en kelders.

- Kruipruimtes en kelders.
- Tentjes bij uitgraving of pijpleidingen.

- Het uitvoeren van werkzaamheden in tentjes; zoals uitgravingen, pijpleidingen of lasactiviteiten.

De kandidaat kan in een gegeven situatie de juiste beschermingsmiddelen (PBM) kiezen. Voorbeelden:

Wanneer geen handschoenen gebruiken:

Idem.

- Alleen nauwsluitende handschoenen gebruiken in de buurt van draaiende delen, om niet gegrepen te worden.

Indien er een kans bestaat gegrepen te worden door draaiende delen.

Er verandert dus niet veel, maar voor de VCA-opleidingsinstellingen is het wel belangrijk dat zowel de mensen die voor als na 1 september VCA-examen doen, het juiste lesmateriaal krijgen. Boeken en Powerpoint-presentaties moeten worden aangepast voor de klassikale VCA lessen. 

Dezelfde wijzigingen dienen ook door de Franstalige opleidingsinstellingen te gebeuren (in Powerpoint-presentaties en handboeken).  


Bronnen: 
-VGMBOX
-Werkveilig.nl
-VCA Infra