Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

24% van alle industriële ongevallen in 2020 in de afvalsector (Frankrijk)

Nieuws - 07/09/2021
-
Auteur(s): 
Adrien Grégoire


Vorig jaar was de afvalsector verantwoordelijk voor een kwart van alle industriële ongevallen in Frankrijk. De aard en het potentieel gevaarlijke karakter van afvalstoffen, net als de installaties die nodig zijn voor hun verwerking, houden risico’s in voor de gezondheid van de werknemers en het milieu. Wat is de aard en wat zijn de gevolgen van dit soort ongevallen?
 
 

Brand is de grootste risicofactor
Vergeleken met andere industriële installaties, komen branden in Frankrijk veel vaker voor in de afvalsector (78,8% tegenover 54,7%). De meest voorkomende brandscenario’s zijn:
  • zelfverhitting van afvalstoffen die op verwerking wachten
  • aanwezigheid van materialen met ontvlammingsgevaar of van incompatibele stoffen
  • slecht uitgevoerde brandgevaarlijke werkzaamheden
  • kwaad opzet
Deze branden ontstaan meestal tijdens de hete zomermaanden. Bovendien is er bij dit soort branden vaak sprake van verzwarende factoren, zoals problemen met de watertoevoer.
Gevolgen voor de gezondheid van de werknemers
De geconstateerde impact op de gezondheid en het welzijn van de werknemers, is vergelijkbaar met die in andere industriële sectoren. Bij ongeveer 16% van de ongevallen vielen er gewonden (tegenover 19%) en 18 werknemers kwamen in 2020 helaas om het leven in Frankrijk.
Impact op het milieu
Ongevallen in de afvalsector hebben vaak ernstige gevolgen voor het milieu (bij 50% van de ongevallen ten opzichte van 38% in andere industriële sectoren). Het gaat hierbij voornamelijk om luchtvervuiling door schadelijke rookontwikkeling.

Bron:  ARIA, Accidentologie dans le domaine des déchets, juni 2021