Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

COVID-19: Generieke Gids 6.0 is er

Nieuws - 10/09/2021
-
Auteur(s): 
Edelhart Kempeneers - medisch directeur Attentia


 Op 10 september 2021 is de zesde versie van de Generieke Gids verschenen op de website van de FOD WASO.
 

Vooraan in deze nieuwe versie van de handleiding voor coronamaatregelen op de werkvloer benadrukken de sociale partners dat het belangrijk is om de nodige maatregelen te BLIJVEN nemen, om de verdere verspreiding of nieuwe opflakkeringen van het virus zoveel mogelijk te vermijden op het werk en bij werkgerelateerde verplaatsingen - onder meer gelet op het circuleren van nog besmettelijkere virusvarianten. Zij onderstrepen ook het belang van het zich laten vaccineren.

Wijziging in regels voor gemeenschappelijk vervoer

Deze versie van de gids wijzigt verder de paragraaf betreffende het door de werkgever georganiseerd gemeenschappelijk vervoer (zie pag. 23). Het door de werkgever georganiseerd gemeenschappelijk vervoer is aanvaardbaar, indien men het organiseert op zo’n manier dat het risico op besmetting kleiner is dan wanneer de werknemers zich met openbaar vervoer naar het werk zouden begeven. In elk geval is een mondmasker verplicht en moet de toevoer van verse lucht verzekerd worden. Men houdt zoveel mogelijk afstand van elkaar, ook bij het in- en uitstappen. Men werkt daarom best met vaste plaatsen en geeft ook bijzondere aandacht aan de hygiëne binnen de voertuigen.


Bron:  FOD Werk

Extra informatie: Generieke Gids 6.0 downloaden (pdf)