Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Covid-vaccinatiegraad per onderneming binnenkort bekend (update 21/9)

Nieuws - 21/09/2021
-
Auteur(s): 
Edelhart Kempeneers - medisch directeur Attentia


De overheid zal de vaccinatiegraad per onderneming aanleveren. Dat heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid via Co-Prev laten weten.

 

 

Al enige tijd vragen zowel de ondernemingen als de externe en interne preventiediensten naar de covid-vaccinatiegraad per onderneming. Voor de risicoanalyse in de onderneming is het namelijk uiterst zinvol om te weten hoeveel procent van de werknemers al gevaccineerd is. Maar in het huidige wettelijke kader kan de werkgever dat aandeel niet kennen.


Het covid-vaccin is tot dusver een vrijwillig vaccin: iedereen krijgt de kans ertoe, en kan zelf beslissen om zich al dan niet te laten vaccineren. De werkgever mag de vaccinatiestatus bij de werknemers niet opvragen, want dat is een inbreuk op de privacy. Zelfs de uitdrukkelijke toestemming van de werknemer is geen geldige basis om de vaccinatiegegevens te verwerken.


Dit verbod gaat echter over individuele gegevens. Een vaccinatiegraad per onderneming geeft (buiten een percentage van het aantal gevaccineerde werknemers) geen individuele data vrij. Aangezien het om anonieme groepsgegevens gaat, kan dit wel conform de AVG-wetgeving en het medisch beroepsgeheim.


Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft alle vaccinatiegegevens in het online platform Vaccinnet staan, en kan die data kruisen met de bij hen bekende tewerkstellingsgegevens. Het Agentschap heeft aan Co-prev bevestigd dat ze hier nu werk van aan het maken zijn. Op deze manier zullen ze de vaccinatiegraad per onderneming kunnen aanleveren. De resultaten zullen normaal gezien tegen 1 oktober a.s. beschikbaar zijn, en vervolgens opvraagbaar via de arbeidsarts van de interne of externe preventiedienst. Enkel de resultaten van vestigingen met minimaal 50 werknemers worden getoond, om de privacy van de individuele werknemers te waarborgen. Om dezelfde reden worden ook vaccinatiepercentages van minder dan 5% of meer dan 95% aangeduid met respectievelijk “<5%” en “>95%”.
De arbeidsarts zal wel op individueel niveau de vaccinatiestatus van de werknemer kunnen opvragen wanneer dat aangewezen is. Wellicht zal dit gelden voor werknemers in de zorgsector, waar de vaccinatie verplicht wordt.

De kennis van de vaccinatiegraad zal de ondernemingen toelaten om de preventiemaatregelen te optimaliseren. Wellicht zal weldra ook een zevende versie van de Generieke Gids verschijnen om hierover concrete adviezen te verstrekken.