Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Steeds meer re-integratietrajecten op vraag van de werkgever

Nieuws - 14/10/2021
-
Auteur(s): 
Edelhart Kempeneers - medisch directeur Attentia


 Co-prev heeft de re-integratiecijfers tot en met eind juni 2021 verzameld. Het aantal dossiers neemt gestaag toe, voornamelijk aangedreven door trajecten opgestart vanuit de werkgever.
 

Co-prev is de overkoepelende dienst voor alle Belgische Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk. Zij hebben de gegevens verzameld van alle officiële re-integratietrajecten die hebben plaatsgevonden sinds de start in 2017. Hieronder worden de belangrijkste resultaten uitgelicht.

Constante groei aantal dossiers

Sinds de opstart is er een gestage toename van de re-integratietrajecten (RIT), met ca. 27.500 in 2018, 32.000 in 2019, en ondanks de covidpandemie (met een terugval voornamelijk in het tweede kwartaal) toch nog meer dan 30.000 dossiers in 2020. Dit is wel nog steeds slechts een kleine minderheid van alle re-integraties, aangezien die nog steeds voornamelijk plaatsvinden via de administratief minder belastende ‘gewone’ werkhervattingsonderzoeken. 2021 toont desalniettemin de hoogste aantallen officiële re-integratietrajecten tot nog toe voor de eerste jaarhelft, met al zo’n 18.000 dossiers.

Meer dan de helft op vraag van de werkgever

Waar de aanvragen in 2017 nog voornamelijk uitgingen van de werknemer zelf (60%), voornamelijk in het kader van een vraag tot medische overmacht, is het sinds 2018 voornamelijk de werkgever die een dergelijk traject initieert. Na een eerste sprong begin 2018 toen ook re-integratietrajecten (‘RIT’) mogelijk werden voor werknemers die langer dan een jaar arbeidsongeschikt waren, is in 2021 een nieuwe opmerkelijke stijging vastgesteld van aanvragen door de werkgever: tot meer dan de helft van alle trajecten. We merken ook dat steeds vaker ondernemingen officiële trajecten aanvragen voor alle werkhervattingsonderzoeken, om meer transparantie te creëren voor het comité PBW. Het aandeel van aanvragen via de mutualiteit is sinds 2019 gestagneerd.

Beslissingen
Er zijn vijf beslissingen mogelijk bij een RIT:
  • A of B: tijdelijk ongeschikt voor het overeengekomen werk met al dan niet aangepast werk mogelijk
  • C of D: definitief ongeschikt
  • E: de beslissing dat een opstart nog niet mogelijk is

De vaakst voorkomende beslissing blijft D (de vroegere medische overmacht), met evenwel een aanhoudende daling: van rond 70% in 2017 naar iets meer dan de helft sedert 2020. Voornamelijk het aandeel beslissingen B neemt toe (van 3% in 2017 naar 21% in 2021).

Wat de legale as van de onderneming betreft is sinds de opstart een lichte maar gestage stijging te zien in aantal opgestarte RIT in de bedrijven categorie A (van 23% naar 29%) om de hoger vernoemde reden, en een daling in de bedrijven van categorie D (van 27% naar 19%).

Het bredere plaatje

Sinds het KB Re-integratie blijft het aantal re-integratietrajecten eerder beperkt, wanneer we het beschouwen in het volledig kader van alle re-integraties na een arbeidsongeschiktheid van een maand of meer. Maar het aantal neemt wel gestaag toe, en dat wordt sinds 2020 voornamelijk aangedreven door de werkgevers. Met de huidige covidpandemie en de hieraan gekoppelde steunmaatregelen uitgaande van de overheid in het achterhoofd, is het een vraag wat de impact gaat zijn eenmaal deze steunmaatregelen ten einde lopen.

 

Bron:  Co-prev, mailing aan de medisch directeurs van de externe preventiediensten