Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Bot-, gewrichts- of spierklachten meest voorkomende gezondheidsprobleem door werk

Nieuws - 14/10/2021
-
Auteur(s): 
Edelhart Kempeneers - medisch directeur Attentia


 Bijna een op de tien werknemers heeft een gezondheidsprobleem door hun werk. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel.
 
 

Statbel verzamelt, produceert en verspreidt betrouwbare en pertinente cijfers over de Belgische economie, de samenleving en het territorium. Op basis van administratieve databronnen en enquêtes worden die gegevens op een wetenschappelijke, kwaliteitsvolle wijze verwerkt.

Arbeid

In 2020 werden ruim 26.111 personen bevraagd over arbeidsongevallen en werkgerelateerde gezondheidsproblemen. Onderstaande resultaten zijn dus geen absolute cijfers, maar het resultaat van een extrapolatie van een steekproef. De meeste vragen gingen over de situatie tijdens de laatste 12 maanden vóór de referentieweek van de enquête. Voor sommige respondenten viel deze periode bijna volledig in 2019, voor anderen vielen deze 12 maanden deels of bijna volledig in 2020, het jaar dat de coronacrisis uitbrak en allerlei maatregelen werden genomen die een impact hadden op de manier waarop mensen hun job konden uitoefenen. Waar het kon werd telewerk verplicht of sterk aangeraden, en in bepaalde sectoren konden mensen (tijdelijk) hun job helemaal niet uitoefenen. De coronacrisis heeft dus ongetwijfeld ook een impact gehad op de resultaten van deze bevraging.

Op een totale populatie van 6.950.050 Belgen van 15 jaar en ouder die werken of de laatste twaalf maanden nog gewerkt hebben, gaven 622.104 (9%) aan een fysiek of psychisch gezondheidsprobleem te hebben dat veroorzaakt of verergerd werd door hun job. 55,4% van hen heeft bot-, gewrichts- of spierklachten. Op de tweede plaats volgt stress, depressie of angstgevoelens (25,9%). Er zijn wel duidelijk verschillen volgens het onderwijsniveau: laag- en middengeschoolden rapporteren vaker bot-, gewrichts- of spierklachten (respectievelijk 72% en 58,2%). Bij de hooggeschoolden gaat het vaker om stress, depressie en angstgevoelens (39,4%).


(bron: Statbel)

Risicofactoren 

Belgen die in de sector van de menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening werken, geven het vaakst aan met werkgerelateerde gezondheidsproblemen te kampen. 11,6% van hen heeft een of meerdere gezondheidsproblemen die veroorzaakt of verergerd werden door het werk. Daarna volgen de administratieve en ondersteunende diensten (10,6%) en de overige diensten (10,5%).

De meest voorkomende risicofactoren waar werkenden mee geconfronteerd worden, zijn vermoeiende of pijnlijke houdingen (13,8%), activiteiten die belastend zijn voor de ogen (11,8%), zware lasten gebruiken (9,5%) en repetitieve hand- of armbewegingen (5,2%). Die factoren verschillen sterk van sector tot sector: in het onderwijs is bijvoorbeeld lawaai de grootste risicofactor (16,1%), terwijl veel mensen in de financiële sector aangeven vaak activiteiten te doen die een sterke visuele concentratie vereisen (29,6%).

Overbelasting of hoge tijdsdruk is voor 22,4% van de werkenden belastend voor het mentale welzijn. Dat geldt voor alle sectoren, hoewel in sommige sectoren ook het omgaan met moeilijke klanten, patiënten, leerlingen enz. een grote rol speelt: in het onderwijs komt die factor zelfs bovenaan te staan (18,6%). Ook in de gezondheidszorg is het een belangrijke vorm van stress (16,9%).

Een belangrijk aandeel van de actieve beroepsbevolking heeft te kampen met werkgerelateerde gezondheidsproblemen. Met een steeds verder stijgend aantal langdurig zieken, is het zinvol om op basis van de gemelde problemen te zoeken naar mogelijke aanpassingen van de fysiek of mentaal belastende werkposten. De preventieadviseurs van de interne of externe preventiedienst kunnen hier een belangrijke rol in spelen.


Bron:  Statbel - Focus op de arbeidsmarkt