Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Liefdesverklaring op het werk. Grensoverschrijdend?

Nieuws - 14/10/2021
-
Auteur(s): 
Annick Alders - Cautius


 Een zaakvoerder werd door de arbeidsrechtbank Hasselt schuldig geacht aan grensoverschrijdend gedrag voor het verklaren van zijn liefde aan een werkneemster. Wanneer is een bepaald gedrag - louter woorden in dit geval, geen daden - grensoverschrijdend?
 

De zaakvoerder van een onderneming contacteerde via Linkedin een jongedame omdat hij op zoek was naar een interieurontwerper. De jongedame, twintig jaar jonger dan de zaakvoerder, was op dat ogenblik nog in dienst bij haar vorige werkgever.  Na het sollicitatiegesprek ging ze evenwel in op de werkaanbieding.

Nog geen drie weken later verklaarde de zaakvoerder haar via Whatsapp zijn liefde. Hij stuurde haar “Je weet dat ik mijn hart aan u verloren heb…”. De jongedame liet hem prompt weten dat de liefde niet wederzijds was, maar vroeg hem tegelijkertijd ook hoe het nu verder moest. De zaakvoerder trachtte haar in nogal warrige bewoordingen gerust te stellen.  De samenwerking kwam volgens hem niet in het gedrang, zeker niet omdat de jongedame zoveel kwaliteiten en doorgroeimogelijkheden had. De jongedame was daar minder zeker van en voelde zich uitermate oncomfortabel bij de situatie. Dat zij elke dag tegenover de zaakvoeder in dezelfde ruimte moest werken deed er alvast ook geen goed aan. Vertwijfeld stuurde zij een mail naar de vertrouwenspersoon. Twee weken later verbrak de zaakvoerder de arbeidsovereenkomst. Als reden gaf hij op: ‘onmogelijke samenwerking’.

De dame liet het daar niet bij en vorderde voor de arbeidsrechtbank onder meer een schadevergoeding wegens seksuele intimidatie op grond van de Welzijnswet.

Grensoverschrijdend gedrag in de Welzijnswet

De arbeidsrechtbank Hasselt herhaalt in eerste instantie wat de Welzijnswet definieert als ongewenst seksueel gedrag op het werk: ‘Elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.”

Volgens de rechtbank lijdt het geen twijfel dat het gedrag van de zaakvoerder ongewenst en grensoverschrijdend was, zowel wat de context als de gevolgen ervan betreft. Het grote leeftijdsverschil tussen beiden, de gezagsverhouding, de prille duur van de arbeidsovereenkomst enerzijds en de moeilijke werksfeer die tot stand kwam door de ontboezemingen anderzijds, creëerden een bedreigende, vijandige, beledigende of kwetsende situatie voor de dame. Dat zij het emotioneel moeilijk had met de situatie en uiteindelijk minder dan twee weken later ontslagen werd, nam de rechtbank ook mee in haar oordeel.

De dame krijgt een schadevergoeding van meer dan 17.000 euro toegewezen.

Is een liefdesverklaring nu ook al grensoverschrijdend?

Voor sommigen lijkt die uitspraak nogal verregaand, althans wanneer het vonnis wordt gereduceerd tot een fikse veroordeling van een zaakvoerder die zich enkel en alleen liet ontvallen dat hij zijn hart had verloren aan zijn kersverse jonge werkneemster, zonder daar enige andere daad aan te koppelen. Enkel woorden dus, geen daden. Behalve het ontslag dan.

Toch verliest deze kijk de onmogelijke positie van de werkneemster uit het oog. In wat voor situatie ziet zij zichzelf immers gedwongen wanneer haar werkgever haar zijn liefde verklaart? Ofwel gaat ze - uit angst voor jobverlies -  in op de avances van de smachtende zaakvoerder en stort zij zich zonder veel enthousiasme in een liefdesavontuur. Ofwel wijst ze hem af en weten beiden zich geen raad meer met de afwijzing. Beide keuzes zijn niet enkel nefast voor beide partijen persoonlijk, maar in elk geval voor de arbeidsrelatie op zich.

Mag de  baas dan niet meer verliefd worden? Uiteraard wel, maar gelet op zijn gezagsverhouding met de werknemers is wel extra terughoudendheid geboden. Het is immers bijzonder moeilijk om de arbeidsrelatie an sich uit de beslissingscontext van beide partijen te elimineren.


Bron:  Arbeidsrechtbank Antwerpen, afd. Hasselt, 1 april 2020, 19/145/A onuitg.