Een vraag? Een suggestie?

Ik wil een vraag stellen of een suggestie aangeven

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Geen aantoonbare link tussen depressie en te lange werkdagen

Nieuws - 30/11/2021
-
Auteur(s): 
Michiel Sermeus


 Loop je meer risico op depressie door te veel te werken? Uit recente grote onderzoeken blijkt dit niet meteen het geval te zijn. Te veel werkuren kloppen is wèl slecht voor je fysieke gezondheid. Met name het risico op hart- en vaatziektes neemt gevoelig toe.
 

In tijden van thuiswerken en flexibele werkuren is het geen overbodige luxe om het aantal gewerkte uren per week in het oog te houden. Te veel werken kan immers uitputtend zijn en tot fysieke klachten leiden.

Ook psychische klachten zijn niet uitgesloten, denk maar aan het risico op burn-out.

Maar hoe zit het met depressie? Kan te veel werken je depressief maken?

Onderzoek WHO en ILO

In opdracht van de World Health Organization (WHO) en de International Labour Organization (ILO) is gekeken naar de link tussen (te) veel werkuren en het risico op depressie.

Er werden drie categorieën van te lang werken vastgelegd:

  • 41 tot 48 uur per week
  • 49 tot 54 uur per week
  • meer dan 55 uur per week

Deze categorieën werden vergeleken met de standaard werkuren van 35 tot 40 uur per week.

Het resultaat was geruststellend: het blijkt onzeker (dus zeker geen duidelijke link) of het risico op depressie toeneemt met een toenemend aantal werkuren.

Ook bij subgroepanalyses werd geen bewijs gevonden voor statistisch significante verschillen per WHO-regio (Noord- en Zuid-Amerika; Europa; westelijke deel van Stille Oceaan), geslacht, leeftijd of socio-economische status.

Wel risico op hart- en vaatziektes

Uit een ander recent onderzoek in opdracht van WHO en ILO, blijkt dat lange werkuren (meer dan 55 uur per week) wèl slecht zijn voor hart en bloedvaten. De inschatting is dat ongeveer een derde van het totale aantal mensen dat overlijdt ten gevolge van het werk, te kampen had met hart- en vaatziektes die door het werk veroorzaakt werden.

En de cijfers stijgen: tussen 2000 en 2016 steeg het aantal doden door beroerte met 19% en het aantal doden door ischemische hartziekten (bv. hartinfarct) met 42%, telkens met te veel werkuren als oorzaak.

In de studie worden twee hypotheses genoemd voor de biologische mechanismes die de link vormen tussen lange werkuren en hart- en vaataandoeningen:

  • de biologische reactie op psychologische stress (via het aanmaken van stresshormonen) ontregelt het cardiovasculaire systeem; dit leidt dan tot structurele veranderingen (en dus ziekte) op lange termijn
  • door psychologische stress verandert het gedrag van mensen (roken, alcoholgebruik, ongezond eten, minder sporten en slecht slapen). Door dit ongezondere gedrag worden uiteindelijk cardiovasculaire aandoeningen veroorzaakt.

Besluit: te veel werkuren (meer dan 55 uur per week) kloppen is slecht voor de fysieke gezondheid; met name het risico op hart- en vaatziektes neemt toe.
Het kan ook slecht zijn voor onze mentale gezondheid, maar een rechtstreekse link met depressie is niet aantoonbaar.


Bron:  Beroepsziekten.nl, “Lange werkuren: weinig bewijs voor depressie, wel slecht voor het hart”, 26 augustus 2021