Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Telewerk en mondmaskers tegen de vierde golf

Nieuws - 18/11/2021
-
Auteur(s): 
Edelhart Kempeneers - medisch directeur Attentia


 Het Overlegcomité heeft op 17 november de coronasituatie in ons land besproken en een reeks nieuwe beschermingsmaatregelen beslist. Voor bedrijven zijn er twee belangrijke maatregelen: telewerk wordt weer verplicht en er komt een brede mondmaskerplicht.
 

De vierde golf covid-besmettingen zet opnieuw een onhoudbare druk op de ziekenhuizen en ons zorgsysteem. De Belgische regeringen hebben in het Overlegcomité de maatregelen opnieuw verstrengd, waarbij geen enkele sector ontsnapt.

- De basis blijft uiteraard dat men waar mogelijk een afstand van 1,5 meter respecteert, gezien het SARS-CoV-2-virus zich het snelst verspreidt via rechtstreekse druppeloverdracht. Ook het beperken van het aantal sociale contacten is dus een logische strategie om die verspreiding in te perken..

- Telewerk wordt verplicht in de privésector en bij alle openbare besturen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering. Dit moet bijdragen aan het verminderen van het aantal contacten, ook op het openbaar vervoer. Per personeelslid is één terugkeerdag per week mogelijk. Vanaf 13 december wordt het aantal terugkeerdagen opgetrokken naar maximaal twee per personeelslid. De werkgever moet een maandelijks elektronisch register bijhouden dat ter beschikking gesteld wordt via het portaal van de sociale zekerheid. Het gaat om hetzelfde systeem als in het voorjaar, waar de kinderziektes uit zijn gehaald. Het zou vanaf 24 november opnieuw geactiveerd worden (De Tijd 19 november). Bedrijven moeten er één keer per maand invullen hoeveel personeelsleden ze hebben en hoeveel van hennietkunnen thuiswerken. Voor 30 november moet de eerste registratie binnen zijn. Alleen de politie, het onderwijs en bedrijven met minder dan vijf werknemers krijgen een uitzondering.

- Er komt een brede mondmaskerplicht vanaf de leeftijd van 10 jaar. Op de werkvloer wordt enkel de verplichting voor publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven expliciet vermeld, maar voor alle duidelijkheid: de regels van Generieke Gids waren sowieso na 1 september niet veranderd voor werkplaatsen die niet publiek toegankelijk zijn. Wanneer de 1,5 meter afstand (of een fysieke afscheiding met plexischermen bijvoorbeeld) niet verzekerd kan worden, dan blijft een mondmasker aangewezen.

- Ook moeten deze werkplekken voldoende geventileerd worden, met een controle hierop via CO2-metingen. Dat laatste is nog scherper gesteld, met name dat er versneld en veralgemeend CO2-meters moeten komen in alle lokalen van scholen en bedrijven waar veel mensen samenkomen.

Daarnaast zijn nog een aantal bijkomende maatregelen beschreven over het Covid Safe Ticket voor evenementen en in de horeca en een veralgemeende extra vaccinatie, maar deze hebben momenteel geen rechtstreekse impact op te nemen maatregelen op de werkvloer.


Bron:  Overlegcomité: voortaan brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk