Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

De nieuwe regelgeving PBM

Nieuws - 19/11/2021
-
Auteur(s): 
Edelhart Kempeneers


 De huidige lijsten rond de PBM op het werk zijn volledig vernieuwd. Op 17 oktober 2021 is een nieuw Koninklijk Besluit verschenen, dat op 14 november in werking is getreden.

De lijsten geven aan welke PBM gebruikt moeten worden om werknemers te beschermen per risico en per activiteitentak. Zo wordt de Richtlijn (EU) nr. 2019/1832 van de Europese Commissie, die de lijsten aanpast aan de nieuwe evoluties en technieken, omgezet in Belgisch recht.

Concreet worden er drie nieuwe lijsten ingevoerd:

  • een indicatief schema van risico’s in verband met de lichaamsdelen die met PBM moeten worden beschermd
  • een niet-uitputtende lijst van activiteiten en sectoren van activiteiten waarvoor het ter beschikking stellen van PBM noodzakelijk kan zijn
  • een niet-uitputtende lijst van soorten PBM met betrekking tot de risico’s waartegen zij bescherming bieden
Webinar

Op maandag 29 november a.s. (14 u. tot 15:30 u.) organiseert de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) een webinar via Teams, om dit koninklijk besluit voor te stellen. Peter Dilles, attaché van de Afdeling Normen, zal toelichting geven. Het webinar is gratis, maar inschrijven is verplicht via de evenementenwebsite van de FOD Werkgelegenheid.


Bron:  BeSWIC