Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Alweer een update van de Generieke Gids

Nieuws - 23/11/2021
-
Auteur(s): 
Edelhart Kempeneers - medisch directeur Attentia


 Maandag 22 november is de achtste versie van de Generieke gids gepubliceerd op de website van de FOD WASO.
 


De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk hebben op 22 november 2021 een geactualiseerde versie van de generieke gids gevalideerd. De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie kunnen als volgt worden samengevat:

  1. Het is opnieuw verplicht een mondmasker te dragen wanneer de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd, evenals bij verplaatsingen in binnenruimtes, zoals beslist op het Overlegcomité van 17 november 2021.
  2. De nadruk wordt ook gelegd op de luchtkwaliteit op de arbeidsplaats, te controleren met behulp van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) in binnenruimtes waar veel personen samenzijn.
  3. Tijdens lunch- en pauzemomenten moet de afstand van 1,5 meter ook worden gerespecteerd, en deze momenten moeten maximaal worden gespreid in de tijd om contacten te vermijden.
 
De generieke gids versie 8 en alle sectorgidsen zijn terug te vinden op deze pagina.
Bron:  FOD WASO - Nieuwe versie van de generieke gids (versie 8)