Een vraag? Een suggestie?

Ik wil een vraag stellen of een suggestie aangeven

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Nieuwe Code van Goede Praktijk voor bodemsanering

Nieuws - 25/11/2021
-
Auteur(s): 
Linda Van Geystelen


 Deze Code van Goede Praktijk is een aanvulling bij de standaardprocedure bodemsaneringsproject en beperkt bodemsaneringsproject. Ze omvat de methode om verschillende bodemsaneringsvarianten met elkaar te vergelijken via een multicriteria-analyse (MCA). Die werd herzien, waarbij meer aandacht voor ecosysteemdiensten en bodemzorg is geïntegreerd.
 
 

De OVAM wil de maatschappelijke meerwaarde van bodemsaneringen verbeteren. Er gaat meer aandacht naar de impact van een sanering op bodemfuncties en ecosysteemdiensten.

Daarom werd de multicriteria-analyse (MCA) in het bodemsaneringsproject recent herzien, met aandacht voor de integratie van ecosysteemdiensten en bodemzorg. MCA is een beslissingsanalyse die meerdere (conflicterende) criteria in de besluitvorming evalueert.

De multicriteria-analyse wordt uitgevoerd in twee stappen:

1. bepaal tot welke categorie de bodemsanering, het terrein en zijn omgeving behoren en de bijhorende gewichten en criteria per categorie

2. voer de evaluatie uit en ken de scores toe per criterium

Naar ecosysteemdienst-vriendelijke saneringen

Met de herziening van de multicriteria-analyse worden de doelen van de bodemsanering niet gewijzigd, maar gaat er meer aandacht naar de wijze waarop de sanering wordt uitgevoerd; en dus ook naar welke saneringstechniek op welke wijze wordt ingezet.

Het einddoel is dat bodemsaneringsdeskundigen rekening houden met het belang van bodem-ecosysteemdiensten, en dat ze meer duurzame en ecosysteemdienst-vriendelijke saneringen uitvoeren.

De nieuwe Code van Goede Praktijk beschrijft de MCA-herziening en legt uit hoe u als bodemsaneringsdeskundige, als aannemer of als opdrachtgever van bodemsaneringen of herontwikkelingen meer aandacht voor ecosysteemdiensten en bodemzorg kunt integreren in uw project.

Zo ontstaat er een grotere meerwaarde voor de betrokken gronden. Naast een berekeningsmodule vindt u er ook voorbeelden van milderende maatregelen waarmee u de impact van bodemsaneringswerken op (bodem)ecosysteemdiensten positief kunt beïnvloeden.

U kunt de Code hier downloaden (pdf).


Bron:  OVAM - Nieuwe Code van Goede Praktijk: meer aandacht voor ecosysteemdiensten en bodemzorg bij bodemsanering