Een vraag? Een suggestie?

Ik wil een vraag stellen of een suggestie aangeven

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Covid-vaccinatieverlof uitgebreid

Nieuws - 12/01/2022
-
Auteur(s): 
Edelhart Kempeneers - medisch directeur Attentia


 Sinds 9 april 2021 heeft de Belgische werknemer recht op vaccinatieverlof. Dat is sinds 12 januari 2022 uitgebreid: ook voor de begeleiding van minderjarige kinderen naar het vaccinatiecentrum kan men nu vaccinatieverlof krijgen.
 
 

Werknemers die zich laten vaccineren tegen COVID-19 hebben daarvoor recht op klein verlet. Dat is beslist op 25 maart 2021 door het federaal parlement, en is van toepassing sinds 9 april 2021.  

Dit recht zou normaal buiten werking zijn getreden op 31 december 2021. De minister van Werk Pierre-Yves Dermagne heeft echter op 19 juli 2021 een voorontwerp van wet voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad. Op de zitting van 7 december 2021 heeft de NAR in haar advies nr. 2258 positief geadviseerd om dit te verlengen tot 30 juni 2022, met een mogelijkheid tot verdere verlenging tot 31 december 2022.

Begeleiding minderjarigen

Ook in dit advies werd het recht op vaccinatieverlof voor de begeleiding van minderjarige kinderen naar het vaccinatiecentrum voorzien. Wanneer de werknemer samenwoont met de andere ouder van het kind, mag het recht slechts door één van beiden uitgeoefend worden in dezelfde periode. De werknemer moet wel op voorhand en zo snel mogelijk de werkgever verwittigen zodra die zelf in kennis is gesteld van het uur waarop, of het tijdvenster waarbinnen, het minderjarige kind zal worden gevaccineerd.

 Op verzoek van de werkgever moet de werknemer het bewijs daarvan voorleggen. De voorlegging van de afspraakbevestiging volstaat: meer bepaald de vermelding van het tijdvenster en de plaats waar het vaccin zal worden toegediend. De werkgever mag deze informatie alleen gebruiken voor de organisatie van de arbeid en het correcte beheer van de loonbetalingen. Dat houdt in dat de werkgever enkel mag noteren dat de werknemer afwezig is op grond van klein verlet, zonder de precieze reden of motivering te registreren.

De wetswijziging van 23 december 2021 is op 12 januari 2022 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, en ook sedert die dag van toepassing.


Bronnen: 
-Wet van 23 december 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie
-Nationale Arbeidsraad advies nr. 2258

Extra informatie: in senTRAL: Klein werkverlet voor vaccinatie