Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Risicoanalyse voor hybride en elektrische mobiele arbeidsmiddelen

Nieuws - 15/02/2022
-
Auteur(s): 
Geert Van Cauwenberge


Bij de inzet van elektrische en mobiele arbeidsmiddelen kunnen naast de klassieke risico’s nog bijkomende gevaren optreden: elektrisering, brand/explosie, een chemische reactie in batterijen, het niet herkennen van toestellen bij een noodsituatie, of een aanrijding met een geluidsarm arbeidsmiddel. Omdat elektrische en mobiele arbeidsmiddelen ook steeds meer in havens gebruikt worden, heeft de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming (GIDPB) van de haven van Antwerpen een risicoanalyse opgesteld rond deze bijkomende risico’s.
 
 
GIDPB adviseert de volgende algemene maatregelen:
  • opstellen van procedures (met onder meer een verkeers- en noodplan)
  • voorzien van specifieke opleidingen en instructies voor chauffeurs
  • opnemen van voertuigen (en hun type aandrijving) in het brandpreventiedossier
  • contacteren van de brandweer bij de aankoop van een nieuw type MaM
  • herkenbaar maken van voertuigen type aandrijving (volgens ISO17840-4)

Naast deze algemene maatregelen adviseert de GIDPB ook maatregelen voor onderhoud, zoals bijkomende opleidingen per specifiek type toestel en over thema’s zoals het laten wegvloeien van restspanning via het stilleggen van toestellen voor onderhoud, het gebruik van zuurbestendige handschoenen en kledij bij lood-zuur-batterijen enz.

Ook maatregelen bij noodsituaties verdienen de nodige aandacht. Deze maatregelen moeten beschreven staan in de nood- en evacuatieplanning. Zo kunnen in overleg met de brandweer warmtebeeldcamera’s geïnstalleerd worden om batterijen goed te kunnen monitoren. Wanneer een voertuig vuur vat gelden specifieke instructies om de veiligheid maximaal te garanderen. Ten slotte moet ervoor gezorgd worden dat een batterijcompartiment van grote hybride en elektrische toestellen voorzien wordt van voldoende koelingsmogelijkheden.


(foto: archief – WKB)
Ook preventiemaatregelen bij het gebruik niet vergeten

En wat met maatregelen bij operationele risico’s? Hier gelden specifieke richtlijnen, zoals:

  • het louter opladen aan een gekeurde installatie
  • het voorzien van een technische beveiliging waardoor een voertuig niet kan vertrekken terwijl het aan het opladen is
  • het voldoende zichtbaar en hoorbaar maken van een elektrisch arbeidsmiddel
  • het afschermen van rijwegen op de werkplek
 
Meer over deze maatregelen vindt u hier:
 

Risicoanalyse hybride en elektrische mobiele arbeidsmiddelen

Bijlage 1 – Risicoanalyse hybride en elektrische mobiele arbeidsmiddelen

Bijlage 2 – Risicoanalyse hybride en elektrische mobiele arbeidsmiddelen

 

Bron:  Prebes