Een vraag? Een suggestie?

Ik wil een vraag stellen of een suggestie aangeven

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Primair bedrijfsafval daalt naar 14 miljoen ton

Nieuws - 28/04/2022
-
Auteur(s): 
Linda Van Geystelen


Het tweejaarlijkse OVAM-rapport over bedrijfsafval is weer gepubliceerd. De hoeveelheid primair bedrijfsafval in het Vlaamse Gewest daalde van 16,5 miljoen ton in 2018 naar 14 miljoen ton in 2020. Dat heeft veel te maken met de covid-pauze in de economie van 2020, het productieafval fors daalde en een deel van het bedrijfsafval verschoof naar huishoudelijk afval door verplicht thuiswerken.

 

Toch was er nog vier  keer meer bedrijfsafval dan huishoudelijk afval in 2020, al was dat in 2018 nog vijf keer meer.

De grootste afvalstromen in 2020 waren bouw- en sloopafval (23%), slib van waterzuivering (16%), verontreinigde grond (11%) en afval van plantaardige of dierlijke oorsprong (10%).

Minder medisch afval?

Meer verbazend is de vaststelling dat in het eerste pandemiejaar, met volle covid- en IC-afdelingen in de ziekenhuizen en wijd verspreide coronatesten, de hoeveelheid medisch afval toch met 24% kromp tegenover 2018. De OVAM schrijft dat toe aan een daling van het medisch afval in de zorgsector, die instaat voor vier vijfde van het medisch afval. Ook een lagere bezetting in ziekenhuizen en woonzorgcentra speelden mee in deze daling van de hoeveelheid medisch afval.

Drie kwart krijgt tweede leven

Verder vermeldt het tweejaarlijkse rapport over bedrijfsafval en secundaire grondstoffen dat de recyclagegraad weinig invloed van de coronapandemie heeft ondervonden. Zo ging 76% van de bedrijfsafvalstoffen en secundaire grondstoffen van alle bedrijven (behalve de afvalverwerkers) rechtstreeks of met één tussenstap naar een vorm van materiaalrecuperatie: hergebruik, gebruik als secundaire grondstof, recyclage of compostering. Dat cijfer bleef ongeveer constant sinds 2012.


Bron:  OVAM: COVID-crisis heeft duidelijke impact op bedrijfsafval in 2020