Een vraag? Een suggestie?

Ik wil een vraag stellen of een suggestie aangeven

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Afval sorteren zorgt ook voor een veilige bouwwerf

Nieuws - 29/04/2022
-
Auteur(s): 
Michiel Sermeus


Bouwwerven krijgen nieuwe milieuverplichtingen opgelegd, zoals het sorteren van afvalstoffen. Maar dat heeft niet alleen voordelen voor het milieu.

 

Constructiv en Vanheede Environment Group hebben een interessante powerpointpresentatie gepubliceerd over sorteren op bouwwerven. Er wordt vooral ingegaan op de milieu-aspecten van sorteren, maar ook de veiligheid komt aan bod.

De presentatie houdt een pleidooi voor circulair bouwen:
  • afval vermijden
  • afval sorteren (= herkennen en sorteren van recycleerbare materialen)
  • afval recycleren
  • afval hergebruiken
Wat met bijzonder en gevaarlijk afval?

Op zich is sorteren van afval een al lang bestaande en gekende verplichting vanuit de wetgeving. De presentatie gaat kort in op de 24 afvalstromen die volgens de Vlaamse wetgeving gesorteerd moeten worden. Ze bevat ook foto’s van hoe het wel en niet moet (voorbeelden van goede praktijk).

Maar er wordt dus een expliciete link gelegd tussen sorteren en veilig werken op bouwwerven: “Een schone werf is een veilige werf”.

Zo worden deze veiligheidspictogrammen getoond:

Daarnaast wordt een rechtstreeks verband gelegd tussen een opgeruimde werf en veiligheid: denk bijvoorbeeld aan het risico van struikelen en vallen, wat kan leiden tot (soms ernstige) arbeidsongevallen.

Maar er wordt ook melding gemaakt van een onrechtstreekse link tussen sorteren en veilig werken. Want iemand die werkt op een slordige werf, spiegelt zich aan wat hij ziet (invloed van de omgeving). Hij zal zich dus sneller nonchalant en dus minder veilig gedragen.

Het omgekeerde geldt dus ook: een goed georganiseerde en opgeruimde werkplek zet aan tot veilig gedrag.

Deze powerpointpresentatie is gepubliceerd op de opleidingspagina van Constructiv (Building your learning).
Er is ook een filmpje van ongeveer 4 minuten  dat een bondige samenvatting biedt van de presentatie.


Bron:  Constructiv e-news maart 2022, "Sorteren op de werf"