Een vraag? Een suggestie?

Ik wil een vraag stellen of een suggestie aangeven

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

‘Bore-out’ is niet minder problematisch dan burn-out

Nieuws - 06/05/2022
-
Auteur(s): 
Michiel Sermeus


Ziekelijk verveeld zijn op en door het werk: dat is de definitie van ‘bore-out’. Te weinig uitdaging op het werk kan medewerkers ziek maken. Enkel jaren geleden werd een Franse werkgever zelfs officieel schuldig bevonden aan “moreel pestgedrag”; hij moest een schadevergoeding ophoesten van zo’n 50.000 euro.
 

Wat was het verhaal achter dit “morele pestgedrag”, dat uiteindelijk leidde tot de eerste veroordeling van een Franse werkgever voor bore-out? Frédéric Desnard was medewerker van het Franse bedrijf Interparfums. Hij werkte daar als verantwoordelijke algemene diensten, een deels commerciële functie. Op een bepaald moment verloor het bedrijf echter een grote klant; Desnard werd als schuldige aanzien en binnen zijn functie weggepromoveerd. Hij werd eigenlijk zo goed als genegeerd door zijn werkgever (zelf sprak hij van “ongeveer 20 à 40 minuten effectief werk per dag”) en begon verschillende gezondheidsklachten te ontwikkelen. Uiteindelijk was Desnard te ziek om nog naar het werk te gaan; na zes maanden werd hij ontslagen.
Desnard liet het hier echter niet bij zitten en stelde zijn werkgever aansprakelijk voor schade als gevolg van een bore-out. Hij kreeg – ook in hoger beroep – gelijk van de rechter; de werkgever werd verplicht tot het betalen van een schadevergoeding van alles samen 50.000 euro.
Volgens de rechter was voldoende bewezen dat het gebrek aan werk en de verveling van de werknemer inderdaad aan de basis lagen van zijn verslechterende gezondheid. Er waren ook diverse getuigenverklaringen van (ex-)collega’s die beschreven hoe de werknemer wegkwijnde in zijn nieuwe ‘functie’.

Oorzaken en symptomen

De voornaamste oorzaken van een bore-out verschillen duidelijk van die van een burn-out. Het gaat doorgaans om:

  • werken in een te lage functie met puur uitvoerende en repetitieve opdrachten
  • opdrachten krijgen die te weinig uitdaging vragen en daardoor aan de energievoorraad van de medewerker knagen
  • opdrachten krijgen die te weinig voldoening geven en dus te weinig rekening houden met de specifieke talenten en vaardigheden van de medewerker (kwalitatieve onderbelasting)
  • een te lage werkdruk, dus onvoldoende werk (kwantitatieve onderbelasting)

Na verloop van tijd kunnen hierdoor gezondheidsklachten en -problemen de kop opsteken, waarvan verschillende wel verward kunnen worden met de symptomen van een burn-out. Die symptomen zijn vermoeidheid, een algemeen futloos gevoel, angstklachten, depressieve gevoelens en zeer veel slapen (om te vergeten) of het omgekeerde: bang zijn om te slapen omdat ontwaken op een nieuwe werkdag zo deprimerend is. Ook een laag zelfbeeld weinig zelfvertrouwen of excessief gedrag zoals overmatig sporten of eten kunnen symptomen van een bore-out zijn.

Mogelijke maatregelen

Er zijn verschillende curatieve en preventieve maatregelen denkbaar waarmee werkgevers en medewerkers aan de slag kunnen bij een risico op bore-out:

  • zorgen voor voldoende werk enerzijds en voldoende afwisseling en uitdaging anderzijds
  • ervoor zorgen dat medewerkers zich betrokken voelen bij het werk door hen een grotere verantwoordelijkheid (autonomie) te geven; het valt op dat leidinggevenden, kaderpersoneel en directieleden een aanzienlijk kleiner risico lopen op een bore-out
  • medewerkers de kans geven om hun talenten en vaardigheden in te zetten; daardoor zullen zij meer werkplezier ervaren
  • medewerkers moeten zich zo nu en dan afvragen: wat wil ik doen in het leven, en doe ik dat op dit moment binnen mijn functie?
  • medewerkers moeten proberen om gevoelsmatig bij zichzelf na te gaan of ze blij worden van de dingen die ze doen
  • medewerkers mogen vooral niet bang zijn om het gesprek aan te gaan met hun leidinggevenden; een goede leidinggevende wil uiteindelijk ook een gelukkige en productieve medewerker, en vaak is er meer mogelijk dan je zelf zou denken

Bronnen: 
-Arbo-online.nl, “Ziek door verveling? Dit is waarom werkgevers een bore-out niet moeten onderschatten”
-Le Monde, “Premier procès du “Bore-out”: Interparfums condamné pour “harcèlement moral”, 26 april 2018
-Le Figaro, “La justice française reconnaît pour la première fois un cas de bore-out”, 8 juni 2020

Extra informatie: in senTRAL: Geveld door een bore-out: ziek van verveling