Een vraag? Een suggestie?

Ik wil een vraag stellen of een suggestie aangeven

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Exit nazorg corona: gooi die Generieke Gids nog niet weg

Nieuws - 11/05/2022
-
Auteur(s): 
Edelhart Kempeneers - medisch directeur Attentia


 Zoals  eerder aangekondigd  eindigt vandaag, 11 mei, de “nazorgfase” van de coronapandemie in de werkomgeving. Dat wil zeggen dat de Generieke Gidsen voorlopig even mogen worden opgeborgen. Maar gooi ze nog niet weg: ondernemingen blijven best wel nog een aantal structurele preventiemaatregelen toepassen.

 
 

Op 11 mei 2022, twee maanden na het opheffen van de epidemische noodsituatie, eindigt de “nazorgfase”, wat ook het einde betekent van de verplichting voor de ondernemingen om de specifieke maatregelen van de waakzaamheidsfase van de “Generieke Gids Veilig Werken tijdens een epidemie of een pandemie” en aanvullende sectorgidsen toe te passen.

Op de nieuwssite van de overheid geeft de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk (HRPBW) vandaag aan dat de specifieke preventiemaatregelen om de COVID-19-pandemie te bestrijden “in de schuif kunnen om hopelijk ook in de toekomst niet meer bovengehaald te moeten worden.”

Beter waakzaam blijven

Desalniettemin zijn er een aantal maatregelen die best behouden blijven. Zo is er de aanbeveling tot voldoende ventileren van de werkplaatsen, wat sterk in de aandacht is gekomen in de laatste versies van de Generieke Gids. Deze maatregel stond echter voordien al in de Codex Welzijn op het Werk, en zal ook vanuit de arbeidsinspectie blijvende aandacht krijgen.

Ook is het absoluut niet zeker dat we deze pandemie in ons land definitief achter ons kunnen laten; wereldwijd circuleert het virus nog steeds en vormen zich ook nog altijd nieuwe varianten. Een nieuwe infectiegolf (bijvoorbeeld in het najaar) is zeker mogelijk. En tot slot blijven nieuwe pandemieën mogelijk. Het zou dus spijtig zijn dat alle zinvolle interventies ook opnieuw terzijde geschoven zouden worden.

Vaccineren helpt nog altijd

Daarnaast doen de sociale partners van de HRPBW een oproep aan alle werknemers die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn om zich te laten vaccineren of een boosterprik te laten toedienen. Ook adviseren ze om op collectief niveau samen met het comité voor preventie en bescherming op het werk ervoor te zorgen dat de re-integratie op het werk van long-COVID patiënten wordt bevorderd, en dat de nodige inspanningen worden gedaan om de impact op het werk van deze gezondheidscrisis op het mentale welzijn het hoofd te bieden. Voldoende aandacht voor de behoeften van de werknemers, een doordacht en uitgewerkt preventiebeleid en een goed functionerende sociale dialoog op de werkvloer blijven de sleutelelementen voor een effectief herstel na de coronacrisis.

 

Bron:  Mededeling van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk over het einde van de nazorgfase in het kader van de coronacrisis