Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Overgangsperiode nieuw AREI eindigt op 1 juni 2022 - uitzondering voor herkeuring

Nieuws - 01/06/2022
-
Auteur(s): 
Marie-Françoise Gilis


Voor nieuwe installaties en belangrijke uitbreidingen van bestaande installaties die vóór 1 juni 2020 ontworpen of gebouwd werden en na 1 juni 2020 gecontroleerd zouden worden, was er een overgangsperiode van twee jaar voorzien. Deze overgangsperiode loopt af op 1 juni 2022, tenzij er een herkeuring vereist is.

 

De eerste nota van de FOD Economie  aan de erkende organismen van 25 februari 2020 over de toepassing van het nieuwe AREI voorzag in een overgangsperiode van twee jaar voor nieuwe installaties en voor belangrijke uitbreidingen van bestaande installaties die werden ontworpen of gebouwd en die na 1 juni 2020 werden gekeurd. Gedurende deze periode bleef deel 8 van het nieuwe AREI van toepassing, met afwijkende (minder strenge) bepalingen.

Deze overgangsperiode loopt nu af, op 1 juni 2022. Erkende organismen mogen deze overgangsmaatregel dus niet langer toepassen bij het uitvoeren van een conformiteitscontrole vóór de ingebruikneming van een nieuwe elektrische installatie of van ingrijpende verbouwingen of uitbreidingen waar de werkzaamheden aan de installatie vóór 1 juni 2020 waren begonnen.

Nota 1 van de FOD Economie kan echter nog steeds van toepassing zijn op de hierboven bedoelde lopende projecten waarvoor een negatief verslag van de gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname tussen 1 januari 2022 en 31 mei 2022 werd uitgebracht, en waarvoor een nieuwe gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname opnieuw vóór 31 december 2022 door hetzelfde erkend organisme moet worden uitgevoerd om de verdwijning van de inbreuken na te gaan (Zie nota 1bis).