Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Wereldaccreditatiedag: hoe accreditatie wil bijdragen tot duurzaamheid in economische groei en milieu

Nieuws - 09/06/2022
-
Auteur(s): 
Jan Dillen


 9 juni is de “Wereld Accreditatiedag 2022”, met als doel om de waarde van accreditatie te promoten. Het thema van dit jaar is: ‘Accreditation: Sustainability in Economic Growth and the Environment.’ (“Accreditatie: duurzaamheid in economische groei en milieu”). Deze twee aspecten verwijzen naar de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, met name die voor duurzame economische groei en milieu. Want het International Accreditation Forum IAF wil benadrukken dat accreditatie, conformiteitsbeoordeling en normalisatie bijdragen aan een duurzame wereld. 

Accreditatie

Met “accreditatie” wordt in het algemeen een procedure bedoeld waarbij de accrediterende instantie (in België is dit Belac) een derde partij of de certificerende instantie beoordeelt op de kwaliteit van het certificatieproces. Deze accreditatie door de accrediterende instantie geeft dan een garantie geeft dat het certificatieproces, beantwoordt aan specifieke vereisten. 

Wat is IAF?

Het IAF is het International Accreditation Forum, of de Internationale Vereninging van Accreditatie-instellingen. Dit IAF publiceert documenten waaraan de certificatie-instellingen zich moeten houden en waarop de accreditatie-instellingen toezicht houden. Een bekende publicatie van het IAF is deze die de audittijd vastlegt: de accreditatie-instellingen controleren dan dat de certificatie-instellingen zich aan deze audittijd houden.  

Accreditatie gelinkt aan circulaire economie…

Ecosystemen komen onder druk zetten en we verbruiken te veel natuurlijke grondstoffen waaronder fossiele brandstoffen. Accreditatie kan helpen aan de noodzakelijke verschuiving naar een circulaire economie en kan duurzamere vormen van produceren ondersteunen. Het gebruik van normen en het toezicht op de toepassing van deze normen via accreditatie, kan organisaties helpen milieuvriendelijker te werk te gaan.

 … en aan SDG’s

Zowel energiebesparing, klimaatverandering, proper water, circulariteit spelen een belangrijke rol bij deze SDG’s. Certificatie en accreditatie zijn hier van belang. Het kunnen aantonen van conformiteit, middels certificatie, keurmerken en testen, geeft vertrouwen in de internationale keten en het behalen van de SDG’s. Partijen kunnen laten zien dat de het product of de dienst bijdraagt aan een veiligere en propere wereld. 

Normen en accreditatie zorgen ervoor dat organisaties richtlijnen krijgen bij het verwezenlijken van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze SDG’s geven 17 doelen waaronder klimaatverandering, een schoon milieu, armoede en economische ontwikkeling. Deze agenda heet voluit de Sustainable Development Goals en wordt vaak afgekort naar SDG’s. ISO ontwikkelt normen die hieraan bijdragen. Denk maar aan normen waaraan laboratoria of certificerende instelling moeten voldoen? Hierover worden wereldwijd afspraken gemaakt waartegen de accreditatie-instellingen (in België is dat Belac) kunnen accrediteren. Dan weten de ketenpartijen dat de toetsing aan de norm, de conformiteitsbeoordeling, op een kwaliteitsvolle manier is uitgevoerd.

Brochure en video’s over accreditatie

Een brochure met meer informatie is nu beschikbaar op de websites van het International Accreditation Forum IAF, evenals een gezamenlijke verklaring van de voorzitters van de IAF en een officiële WAD 2022-poster. Bovendien zijn er vier ondersteunende video's uitgebracht op het IAF-ILAC YouTube-kanaal. IAF en ILAC organiseren ook op 9 juni 2022 een virtueel evenement. Op de websites worden casestudy's, onderzoek en ondersteunend materiaal voorgesteld die de voordelen en waarde van accreditatie aantonen, speciaal naar het vergroten van de duurzaamheid. 


Bron:  IAF

Extra informatie:
Brochure IAF (pdf)
- in senTRAL: ISO 45001