Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Aquafin acht PFAS-gehalte te hoog voor gebruik in irrigatie

Nieuws - 10/06/2022
-
Auteur(s): 
Joris De Vroey


 Landbouwers en andere gebruikers van gezuiverd afvalwater, zullen voorlopig niet meer terecht kunnen bij Aquafin om water voor irrigatie op te halen. De PFAS-gehalten blijken volgens het nieuwe normenkader te hoog.

 

De WaterRadar is een online-tool die locaties in Vlaanderen in kaart brengt waar water ad hoc kan worden opgehaald door landbouwers voor de irrigatie van hun gewassen. Enkel bedrijven die beschikken over een geldige grondstofverklaring van de OVAM kunnen gezuiverd afvalwater aanbieden. Er zijn momenteel 25 dergelijke locaties in Vlaanderen, die op de WaterRadar in groen zijn aangeduid.

PFAS-risico’s

Maar vanaf vandaag is ad hoc-waterophaling bij een waterzuiveringsstation van Aquafin niet meer mogelijk. Experten hebben geoordeeld dat er mogelijke milieurisico’s kunnen optreden bij het gebruiken van dit gezuiverd water voor landbouwirrigatie, openbaar groen en sportterreinen. Uit recente metingen is immers gebleken dat de PFAS-gehalten in de meeste RWZI's hoger liggen dan de drempelwaarden uit het kader dat werd uitgewerkt voor bemalingswater en grondwater. Die PFAS in het effluent zijn afkomstig uit riool- en afvalwater en worden in de RWZI's niet verwijderd met de huidige technieken, net zoals sommige andere micropolluenten. Experten oordelen dat er met de huidige inzichten geen garantie gegeven kan worden over het optreden van milieurisico's bij deze toepassingen.

Aquafin werkt samen met de Vlaamse overheid aan onderzoek om de risico's en de mogelijkheden voor gebruik van gezuiverd afvalwater beter in kaart te brengen.

Voor proefprojecten blijft onderzoek naar irrigatietoepassingen wel mogelijk. 


Bronnen: 
-Vlakwa
-Aquafin