Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Sensibilisering en kleurcodes voor brandpreventie in deze droge periode

Nieuws - 13/06/2022
-
Auteur(s): 
Kapt. Stefaan Onraedt


 Voor de komende weken worden opnieuw langere periodes van droogte en warm weer voorspeld. Het sensibiliseren van de bevolking is dan  een belangrijke maatregel om brand te voorkomen. Een bedrijf of instelling grenzend aan een bosrijke omgeving kan zijn bezoekers en medewerkers informeren over de kleurencodes die men in het bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) bos- en natuurgebieden bepaald en vastgelegd heeft.

 
 

Momenteel is het al erg droog en brandgevaarlijk op de heide en in bosrijke gebieden.

De weersvoorspelling dat het warm en droog gaat blijven, zorgt ervoor dat het brandgevaar toeneemt.

De brandweer is, in samenwerking met Agentschap Natuur en Bos, zeer waakzaam en zet hard in op sensibilisering van de bevolking: “Wees voorzichtig, rook niet in de natuur- en bosgebieden. Laat kinderen niet zonder toezicht in het terrein. Vuur maken is verboden!”.

 
Kleurcodes

De verschillende overheidsdiensten voeren dagelijks een risicometing uit om te bepalen welke alarmeringsfase of brandwaarschuwingsindex (BWI) van toepassing is. Deze brandwaarschuwingsindex wordt aangeduid met een kleurcode: van ‘groen’ voor geen risico tot ‘rood’ voor een extreem hoog risico.

De brandwaarschuwingsindex wordt per provincie bepaald en is geldig voor alle bos- en natuurgebieden gelegen in die provincie.

De vier opeenvolgende alarmeringsfases (code groen – code geel – code oranje – code rood) zijn gekoppeld aan toezicht en paraatheid van brandweerdiensten, bos- en natuurbeheerders en andere hulpdiensten. De preventiemaatregelen gaan van het bezetten van de brandtorens tot uiterste paraatheid en eventueel preventief patrouilleren door brandweerdiensten op het terrein.

De brandfases zijn geldig voor alle Vlaamse bos- en natuurgebieden. De meest brandgevoelige gebieden zijn heide en naaldbos. Loofbos is in vergelijking veel minder brandgevoelig.

- GROEN: Weinig gevaar

Er is geen bijzonder risico op natuurbrand. Als er een natuurbrand uitbreekt, rukt de brandweer uit op normale sterkte.

- GEEL: Gevaar

De natuur begint droger te worden waardoor het risico op natuurbrand groter wordt. Natuurbeheerders en brandweer zijn waakzaam. Als er een natuurbrand uitbreekt, rukt de brandweer uit op aangepaste sterkte. Het bemannen van de brandtorens is afhankelijk van de risico-evaluatie door Natuur en Bos en de brandweerdiensten.

- ORANJE: Hoog gevaar

Het is erg droog en brandgevaarlijk in de natuur. Wees voorzichtig, rook niet in natuur- en bosgebieden. Laat kinderen niet zonder toezicht in het terrein. Vuur maken is verboden. Natuurbeheerders en brandweer zijn zeer waakzaam. Als er een natuurbrand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materieel en mankracht ingezet. Het bemannen van de brandtorens is afhankelijk van de risico-evaluatie door Natuur en Bos en de brandweerdiensten.

- ROOD: Acuut hoog gevaar

Het is extreem droog en acuut brandgevaarlijk in de natuur. Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot natuur- en bosgebieden afgeraden. Vuur maken is verboden. Natuurbeheerders en brandweer zijn extra waakzaam. Als er een natuurbrand uitbreekt, rukt de brandweer altijd uit met groot materieel. Er wordt extra materieel en mankracht ingezet. De brandtorens worden bemand; tenzij anders overeengekomen door Natuur en Bos en de brandweerdiensten op basis van lokale omstandigheden.

Maatregelen


Conclusie

Veel vakantieparken, campings, bedrijven en instellingen gelegen aan de grenzen van bos- en heidegebieden kunnen bedreigd worden door het brandgevaar. Een bedrijf of instelling grenzend aan een bosrijke omgeving, kan zijn bezoekers en medewerkers best informeren over de kleurencodes die men in het bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) bos- en natuurgebieden bepaald en vastgelegd heeft.  

In periode van verhoogd brandgevaar is het aangewezen om extra alert en voorzichtig te zijn. Zoals altijd is het verboden om vuur te maken of om sigarettenpeuken op de grond te gooien.