Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Veiligheid van elektrische installaties: een handige tool voor overzicht uitwendige invloeden

Nieuws - 13/06/2022
-
Auteur(s): 
Olivier Linder, Techlink


Het ontbreken van het ‘document van uitwendige invloeden’ is een van de meest voorkomende tekortkomingen bij de risicoanalyse van de elektrische installatie. Ook bij de keuring is dit een vaak genoteerde inbreuk op het AREI. Dit document is levensnoodzakelijk om de veiligheid van de werknemers én infrastructuur te kunnen garanderen. De beroepsfederatie Techlink heeft in samenwerking met Wolters Kluwer een Excel-tool ontwikkeld als hulpmiddel om de uitwendige invloeden in kaart te brengen.

Classificatie van uitwendige invloeden

De verplichte classificatie van uitwendige invloeden volgens AREI boek 1, afdeling 9.1.6. vormt een zo volledig mogelijke inventaris van alle uitwendige omstandigheden die een invloed kunnen hebben op de elektrische installatievoorschriften. Deze classificatie gebeurt aan de hand van een alfanumerieke code en is ingedeeld in 3 categorieën:

 1. de omgevingsomstandigheden, zoals temperatuur en vocht (uitwendige invloeden m.b.t. materialen): codes AA tem AN;
 2. de gebruiksomstandigheden van de betrokken ruimten en van de elektrische installaties zelf, zoals de bekwaamheid van de gebruikers (uitwendige invloeden m.b.t. personen): codes BA tem BE;
 3. de gevolgen van de bouwwijze van de gebouwen, hun structuur en de aard van de gebruikte materialen, zoals brandbaarheid of stabiliteit (uitwendige invloeden m.b.t. gebouwen): codes CA en CB.

Deze drie categorieën en de onderliggende classificaties zijn terug te vinden in het document van de uitwendige invloeden. Als er geen specifieke uitwendige invloeden in aanmerking te nemen zijn, wordt dit aangevuld in een overzicht van niet-specifieke uitwendige invloeden.

Waarvoor dient het document uitwendige invloeden?

De uitwendige invloeden bepalen de keuze en de plaatsing van het elektrisch materiaal en vormen de basis voor de uitvoering van een veilige elektrische installatie. Het document uitwendige invloeden wordt dus opgesteld tijdens de ontwerpfase van een gebouw of verbouwing. De installateur gebruikt dit verplichte document als basis voor het opmaken van zijn prijsoffertes.

Bij de controle van de installatie parafeert de vertegenwoordiger van het keuringsorganisme het document voor ontvangst en zal hij nakijken of het document uitwendige invloeden en de installatie overeenstemmen.

Dit document is ook nodig bij de risicoanalyse van de elektrische installatie, volgens artikel III.2-4 van de Codex over het welzijn op het werk.

Opgelet: bij elke aanpassing aan de installatie moeten de betrokken personen op de hoogte zijn van de uitwendige invloeden, zodat ze het juiste materiaal gebruiken. Als u dus geen document uitwendige invloeden heeft, dan stelt u er best een op. En u actualiseert dit document telkens als er aanpassingen zijn.

Wie stelt dit document op?

De uitbater (of zijn afgevaardigde) van de ruimten waarin de elektrische installatie zich bevindt, is verantwoordelijk voor de opstelling van dit document. Hij verstrekt de gegevens die nodig zijn voor de bepaling van de uitwendige invloeden en de ruimten waarin deze van toepassing zijn. De uitbater (of zijn afgevaardigde) speelt een cruciale rol, aangezien hij weet welke activiteiten er in welke ruimten zullen plaatsvinden. Hij laat zich uiteraard best ondersteunen door een bevoegd en/of een gekwalificeerd persoon met een elektrische achtergrond.

De uitbater of zijn afgevaardigde paraferen het document van uitwendige invloeden voor het ontwerp en de uitvoering van de installatie. De vertegenwoordiger van het keuringsorganisme parafeert het document voor ontvangst bij de controle van de installatie.

Tips bij het gebruik van de tool

De beroepsfederatie Techlink heeft in samenwerking met Wolters Kluwer een gratis Excel-tool ontwikkeld als hulpmiddel om de uitwendige invloeden in kaart te brengen. Deze tool zal mee gepromoot worden door een aantal actoren uit de bouwsector en de sector van de elektrotechniek.

Hoe gaat u te werk:

 • Inventariseer alle relevante ruimten (eventueel met behulp van het keuringsverslag).
 • Geef elke ruimte een unieke identificatie om verwarring te voorkomen.
 • Vul de relevante gegevens aan in het werkblad Gegevens.
 • Bepaal vervolgens de uitwendige invloeden per ruimte (een werkblad per ruimte). Heeft u meer dan 12 ruimten, maak dan een nieuw Excel document aan.
 • Bij elk type van uitwendige invloed kunt u voor meer informatie doorklikken naar senTRAL Safety en Electricity (vraag eventueel een gratis proefabonnement bij Wolters Kluwer).
 • Alle ingevulde gegevens per ruimte worden verzameld in het laatste werkblad Overzichtstabel.
 • Deze overzichtstabel is het document uitwendige invloeden. Bewaar dit als pdf.
 • Bewaar het Excel-document apart om het later nog aan te passen indien nodig.
 • Laat de overzichtstabel ondertekenen door de uitbater of zijn afgevaardigde, de persoon die het document ingevuld heeft en de vertegenwoordiger van het keuringsorganisme.