Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Geef ook vrijwilligers een plaats in uw risicoanalyse

Nieuws - 15/06/2022
-
Auteur(s): 
Michiel Sermeus


Heeft uw bedrijf al eens nagedacht over het inzetten van (al dan niet betaalde) vrijwilligers? Of wordt er bij u al gewerkt met vrijwilligers? Vergeet dan niet om ook naar de risicoanalyse te kijken en rekening te houden met de specifieke risico’s die aan de inzet van vrijwilligers verbonden zijn.

 

Gezien de krapte op de huidige arbeidsmarkt doen werkgevers steeds vaker een beroep op uitzendkrachten en andere vormen van arbeid, soms ook op vrijwilligers.

De Britse overheidsdienst Health and Safety Executive (HSE) heeft een hele websectie die gewijd is aan werken met vrijwilligers. We citeren hieruit de voornaamste aandachtspunten en tips om vrijwilligers binnen uw organisatie veilig en gezond aan het werk te zetten.

Bescherming van vrijwilligers

Vrijwilligers worden binnen verschillende sectoren tewerkgesteld (zorg, cultuur, sport, evenementen…). De ene sector is op het niveau van risico’s heel verschillend dan de andere. Vaak zijn de risico’s beperkt, maar uit enkele voorbeelden blijkt toch dat vrijwilligers soms risicovol werk moeten uitvoeren en dat dit niet altijd goed afloopt.

  • Werken op hoogte: een vrijwilliger werd dodelijk verwond na een val van hoogte; hij was op vraag van de gemeente het dak van een kerk aan het onderhouden.
  • Gebruik van machines: bij het gebruik van zware machines op een boerderij amputeerde een vrijwillger een van zijn vingers.
  • Afgezonderde werkplekken: tijdens het trimmen van een haag verwondde een vrijwilliger zijn hand aan de elektrische heggenschaar. Hij had geen fatsoenlijke opleiding gekregen en gebruikte ook geen persoonlijke beschermingsmiddelen.

Nochtans zijn werkgevers verplicht om vrijwilligers te behandelen als eigen personeel en hen dus hetzelfde niveau van bescherming te bieden. Met andere woorden: ook vrijwilligers moeten worden meegenomen in de risicoanalyse.

Vrijwilligers in de risicoanalyse

HSE geeft een reeks tips en aandachtspunten om vrijwilligers op te nemen in de risicoanalyse:

Denk na over de taken die je kan toevertrouwen aan vrijwilligers en taken die beter door (meer ervaren) vast personeel worden uitgevoerd (RIE op niveau van de arbeidsplaats).

Zorg ervoor dat vrijwilligers gesuperviseerd en gemonitord worden door leden van de hiërarchische lijn (RIE op niveau van de organisatie).

Schat de risico’s ook in op individueel niveau (RIE op niveau van het individu): de ene vrijwilliger kan meer geschikt zijn voor een bepaalde taak dan de andere; vrijwilligers moeten capabel zijn om hun taken veilig en gezond uit te voeren.

- Als er toch (bijna-)ongevallen met vrijwilligers zouden gebeuren, moeten deze onderzocht worden om herhaling in de toekomst te vermijden.

Betrek vrijwilligers bij de risicoanalyse: een goede RIE is niet alleen multidisciplinair, maar ook participatief. Vrijwilligers moeten hun bezorgheid bij bepaalde taken kunnen uiten en zo mee hun eigen gezondheid en veiligheid managen.

Training: ook vrijwilligers moeten geïnformeerd worden over de risico’s waaraan ze zijn blootgesteld en de preventieve maatregelen die erbij horen. Indien nodig moeten training en instructies worden voorzien.

Uitrusting, arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen: leid vrijwilligers op in het veilig gebruiken van arbeidsmiddelen en voorzie indien nodig de benodigde PBM’s. Arbeidsmiddelen moeten natuurlijk goed worden onderhouden en opgeborgen na gebruik. Vrijwilligers moeten ook weten dat ze schade of defecten onmiddellijk moeten melden.


Bron:  HSE e-Bulletin service (Weekly Digest Newsletter), “Volunteering: guidance on how to manage the risks”

Extra informatie: in senTRAL: Huur eens een vrijwilliger in