Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Investeren in sport en bewegen betaalt zich uit

Nieuws - 04/08/2022
-
Auteur(s): 
Edelhart Kempeneers - medisch directeur Attentia


 Investeren in sport en bewegen loont: zo’n investering betaalt zich 2,7 maal terug. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Kenniscentrum Sport & Bewegen.

 

Sport en bewegen heeft overduidelijk maatschappelijke waarde. Dit bleek al uit een onderzoek van Ecorys uit 2017. Hierbij werd de sociaaleconomische waarde van een persoon die voldoende sport en beweegt in euro’s omgezet. Om meer inzicht te krijgen in het maatschappelijk rendement hebben Rebel en het Mulier Instituut in 2019 de kosten van sport en bewegen naast de opbrengsten gezet. Dit noemt men de ‘Social Return On Investment’ (SROI) van sporten en bewegen. Uit dit onderzoek bleek dat de opbrengsten van sporten en bewegen 2,51 keer zo hoog waren dan de kosten. En dat investeren in sport en bewegen dus loont.

Het Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft Ecorys opdracht gegeven om de sociaaleconomische waarde opnieuw te berekenen. Met de nieuwe opbrengsten, nieuwe cijfers over de beweegrichtlijnen en nieuwe inzichten in de methode, werd de SROI van sport en bewegen in 2022 nogmaals berekend.

Het eerdere resultaat wordt bevestigd. Het maatschappelijk rendement op investeren in sport en bewegen wordt in het nieuwe onderzoek op 2,7 geschat. Anders dan in het onderzoek uit 2019 werden er nu meer kosten meegerekend en is voor de baten het gemiddelde van de bandbreedte gebruikt. Bij de onderkant van de bandbreedte komt de SROI op 1,82 uit; een berekening met de bovenkant van de waarde komt uit op een SROI van 3,58.

De ROI specifiek voor de werkgevers is ook duidelijk positief. Een investering in meer bewegen heeft een positieve impact op de productiviteit en doet het ziekteverzuim dalen.

Werknemers, zeker die in een kantooromgeving, zitten vaak veel te lang stil. Het is altijd mogelijk om meer beweging in de dagelijkse routine in te bouwen om zo het risico op MSA of andere gezondheidsproblemen aan te pakken, ongeacht de jobinhoud van een specifieke werknemer. Regelmatig bewegen is essentieel om gezond te blijven. Als werkgever is het zeker zinvol daarin een actieve rol te spelen en de werknemers te stimuleren om gedurende de werkdag vaker te bewegen.

 
Meer in senTRAL:

Bron:

 
Extra informatie: