Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Preventie van agressie in het openbaar vervoer

Nieuws - 08/08/2022
-
Auteur(s): 
Edelhart Kempeneers - medisch directeur Attentia


 Grofheid, beledigingen, bedreigingen, fysieke agressie: geweld kent vele vormen en kan leiden tot lichamelijke of geestelijke gezondheidsproblemen. Sommige categorieën van werknemers worden hier vaker mee geconfronteerd, specifiek in de sector van het openbaar vervoer: chauffeurs, controleurs van vervoersbewijzen, onthaalmedewerkers... Het Franse instituut INRS heeft een nieuwe brochure gepubliceerd over een preventieve aanpak hiervan.

 

1. Analyseer alle situaties van blootstelling aan geweld en incidenten, zelfs de kleine.

 • Ontwikkel samen met de medewerkers een formulier voor het vastleggen van gewelddadige gebeurtenissen, inclusief een typologie om opvolging te garanderen.
 • Definieer kritische indicatoren per lijn (aantal gebeurtenissen, arbeidsongevallen, ziekteverzuim, enz.).
 • Noteer alle incidenten, moeilijkheden en storingen, zelfs kleine, die zich tijdens de rit hebben voorgedaan.
 • Voer onderzoeken uit en identificeer de uitlokkende elementen: controle van het vervoerbewijs, vertraging in dienstregelingen, verkeersomstandigheden, aantal bussen tijdens piekuren, reistijd, enz.

(illustratie: brochure INRS)

2. Grijp aan de bron in bij de oorzaken van onbeleefdheid en gewelddadigheden.

 • Behandel de geïdentificeerde uitlokkende elementen: pas dienstregelingen aan de behoeften aan, informeer gebruikers over de limieten van de aangeboden diensten, gebruik duidelijke en geschikte bewegwijzering in stations en voertuigen, enz.
 • Communiceer met gebruikers om hen bewust te maken van de inhoud van het werk in de sector en van de beperkingen.
 • Wijs een ervaren medewerker toe aan nieuwe chauffeurs om goede praktijken door te geven.
 • Breng de betrokken partners (politie, civiele bescherming, enz.) samen om de principes van een preventief veiligheidsbeleid vast te leggen.

3. Beperk het risico van het ondernemen van actie en zorg voor de bescherming van werknemers.

 • Rust de voertuigen uit met video- of radiobewakingssystemen en informeer de gebruikers.
 • Beveilig de werkruimten door de bestuurderscabine uit te rusten met een anti-agressiesysteem: noodoproepsysteem, veiligheidsschermen, afstandsbarrières, enz.
 • Beperk de circulatie van contant geld in het voertuig tot het strikte minimum.
 • Geef systematisch een gids over routes die als risicovol zijn aangemerkt (“gevoelige” lijn, evenement met een grote stroom passagiers die moet worden beheerd, enz.).
 • Toon in voertuigen en aan loketten de boetes die gebruikers oplopen bij ongeoorloofd gedrag.
 • Leid de medewerkers op in conflicthantering en wat te doen bij fysieke agressie.
 • Zorg ervoor dat u na een handeling alle medewerkers ondersteunt die dit wensen (slachtoffers en collega's): definieer de procedures die moeten worden geïmplementeerd in geval van geweld, organiseer systemen voor slachtofferhulp en breng deze procedures ter kennis van de werknemers.
 
 
Meer in senTRAL:
Bron: